1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tím buồn bằng lăng

Cuộn trang

1. Chuyện một loài [Em] hoa mang màu tím [G] buồn Màu [B7] hoa tím chung [Em] tình hay màu vỡ yêu thương Tình mình vì [D] đâu gãy đôi nhịp [G] cầu Dang [C] dở duyên ban [Bm] đầu mưa khóc [Am] buồn một mùa [B7] mưa 2. Kỷ niệm ngày [Em] xưa chung đường nắng [G] hạ Nhặt [B7] hoa tím bên [Em] đường em thầm ước mai sau Ngày mình bên [D] nhau thắm duyên cau [G] trầu Em [C] áo cô dâu [B7] màu hoa tím bằng lăng anh [Em] yêu. ĐK: Màu tím bằng [G] lăng màu hoa đợi [C] chờ Màu hoa dại [Am] khờ em tin lời ong bướm người [Em] xưa Để rồi giờ [D] ai nỡ quên câu [C] thề Vui đón cô dâu [D] về cho tím [B7] buồn màu bằng [Em] lăng. 3. Giờ còn gì [Em] đâu bao mộng ước [G] đầu Bằng [B7] lăng tím phai [Em] màu khi tình lỡ thương đau Tình tựa chiêm [D] bao giấc mơ vội [G] tàn Thương [C] mối duyên lỡ [B7] làng cho héo sầu hoa bằng [Em] lăng

Video hướng dẫn