1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tìm lại màu xanh (File Cassette 1974)

Lm. Thành Tâm - Lm. Trần Sỹ Tín
Nguồn: thanhcavietnam.net