highlight chords
				            [Dm]  [Bb]    [F] 
----- ---------- 
          
Chẳng muốn nghe gì 
     [C]      [Dm] 
---------- ------------ 
           
Chẳng muốn nhìn khác 
    [Bb]  [F]   [C] 
------- ------ ------- 
             
Đôi mắt luôn tìm, tìm về 
 

          
Người nhếch môi cười 
          
Người như hụt hẫng 
           
Người khóc trong lòng 
    
Hết rồi 
 

[Dm]      [Bb]         [F] 
------------- ------------------- 
                    
Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người 
        [C]        [Dm] 
---------------- ---------------- 
                
Để ta không thấy ta như lúc này 
         [Bb]       [F] 
------------------ --------------- 
                 
Đường xa quá dài và ta mệt nhoài 
        [C]          [Dm] 
---------------- -------------------- 
                 
Vì ta không đứng bên nhau nữa rồi 
 

         
Ngồi đếm sao tàn 
         
Ngồi nhớ ngày xưa 
        
Cạn hết đêm này 
    
Hết rồi 
          
Ngồi xuống đây bạn 
         
Cạn chén rượu kia 
        
Cạn hết đêm này 
    
Hết rồi 
 

                    
Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người 
                
Để ta không thấy ta như lúc này 
                 
Đường xa quá dài và ta mệt nhoài 
                 
Vì ta không đứng bên nhau nữa rồi 
 

                    
Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người 
                
Để ta không thấy ta như lúc này 
                 
Đường xa quá dài và ta mệt nhoài 
               
Vì ta không đứng bên nhau nữa 
 

                    
Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người 
                
Để ta không thấy ta như lúc này 
                 
Đường xa quá dài và ta mệt nhoài 
                 
Vì ta không đứng bên nhau nữa rồi 
 

          
Nữa rồi , nữa rồi … 
          
Nữa rồi , nữa rồi … 
[Dm]   [Bb]   [F]   [C]         
-------- ------- ------- chuyển đi rồi lại 
                 
Có clip của phamhunganh hướng dẫn. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tìm lại Microwave

				            [Dm]  [Bb]    [F] 
----- ---------- 
          
Chẳng muốn nghe gì 
     [C]      [Dm] 
---------- ------------ 
           
Chẳng muốn nhìn khác 
    [Bb]  [F]   [C] 
------- ------ ------- 
             
Đôi mắt luôn tìm, tìm về 
 

          
Người nhếch môi cười 
          
Người như hụt hẫng 
           
Người khóc trong lòng 
    
Hết rồi 
 

[Dm]      [Bb]         [F] 
------------- ------------------- 
                    
Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người 
        [C]        [Dm] 
---------------- ---------------- 
                
Để ta không thấy ta như lúc này 
         [Bb]       [F] 
------------------ --------------- 
                 
Đường xa quá dài và ta mệt nhoài 
        [C]          [Dm] 
---------------- -------------------- 
                 
Vì ta không đứng bên nhau nữa rồi 
 

         
Ngồi đếm sao tàn 
         
Ngồi nhớ ngày xưa 
        
Cạn hết đêm này 
    
Hết rồi 
          
Ngồi xuống đây bạn 
         
Cạn chén rượu kia 
        
Cạn hết đêm này 
    
Hết rồi 
 

                    
Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người 
                
Để ta không thấy ta như lúc này 
                 
Đường xa quá dài và ta mệt nhoài 
                 
Vì ta không đứng bên nhau nữa rồi 
 

                    
Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người 
                
Để ta không thấy ta như lúc này 
                 
Đường xa quá dài và ta mệt nhoài 
               
Vì ta không đứng bên nhau nữa 
 

                    
Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người 
                
Để ta không thấy ta như lúc này 
                 
Đường xa quá dài và ta mệt nhoài 
                 
Vì ta không đứng bên nhau nữa rồi 
 

          
Nữa rồi , nữa rồi … 
          
Nữa rồi , nữa rồi … 
[Dm]   [Bb]   [F]   [C]         
-------- ------- ------- chuyển đi rồi lại 
                 
Có clip của phamhunganh hướng dẫn. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com