highlight chords
				            [C]           [G]                 [Am]               [Em] 
  
                                         
Dòng thời gian cứ trôi từ khi anh và em mỗi người một nơi Cũng đã một thời gian, 
[F]       [Dm]       [G]           [C] 
  
                      
Người đâu hay rằng anh vẫn mong nhớ âm thầm 
[C]      [G]    [Am]    [Em] 
  
                
Vẫn yêu em như ngày đầu em đến. 
[F]      [Dm]     [G]         [C] 
  
                       
Nhiều lần anh ghé thăm những nơi ta từng qua. 
[C]     [G]   [Am] [Em] 
  
                  
Vẫn còn lại đây kí ức buồn và vui. 
[F]    [Dm]      [G]            [C] 
  
                     
Dù em không ở đây,vẫn nghe tiếng em cười, 
[C]       [G]     [Am]   [Em] 
  
                   
Chợt lệ rơi trên khoé môi ngậm ngùi. 
[F]     [Dm]      [G]   [C] 
  
                    
Giờ thì ở đó chắc có ai đó quan tâm em, 
[C]     [G]       [Am]      [Em] 
  
                       
Chắc sẽ có ai cùng em những khi em buồn vui. 
[F]    [Dm]      [G]      [C] 
  
                    
Có khi nao người ơi,em nhớ anh một lần, 
[C]   [G]      [Am]    [Em] 
  
                  
Dù là trong vài giây phút nhỏ nhoi. 
[F]      [Dm]     [G]         [C] 
  
                       
Và người có lẽ chẳng biết anh đã không yêu ai 
[C]       [G]        [Am]     [Em] 
  
                     
Bởi chỉ có em mà thôi là một nủa đời anh. 
[F]     [Dm]        [G]      [C] 
  
                     
Trái tim không ngủ yên anh vẫn cứ đi tìm, 
[C]         [G]        [Am]   [Em] 
  
                        
Mong gặp lại nửa thất lạc của anh,chính là em... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tìm một nửa thất lạc

				            [C]           [G]                 [Am]               [Em] 
  
                                         
Dòng thời gian cứ trôi từ khi anh và em mỗi người một nơi Cũng đã một thời gian, 
[F]       [Dm]       [G]           [C] 
  
                      
Người đâu hay rằng anh vẫn mong nhớ âm thầm 
[C]      [G]    [Am]    [Em] 
  
                
Vẫn yêu em như ngày đầu em đến. 
[F]      [Dm]     [G]         [C] 
  
                       
Nhiều lần anh ghé thăm những nơi ta từng qua. 
[C]     [G]   [Am] [Em] 
  
                  
Vẫn còn lại đây kí ức buồn và vui. 
[F]    [Dm]      [G]            [C] 
  
                     
Dù em không ở đây,vẫn nghe tiếng em cười, 
[C]       [G]     [Am]   [Em] 
  
                   
Chợt lệ rơi trên khoé môi ngậm ngùi. 
[F]     [Dm]      [G]   [C] 
  
                    
Giờ thì ở đó chắc có ai đó quan tâm em, 
[C]     [G]       [Am]      [Em] 
  
                       
Chắc sẽ có ai cùng em những khi em buồn vui. 
[F]    [Dm]      [G]      [C] 
  
                    
Có khi nao người ơi,em nhớ anh một lần, 
[C]   [G]      [Am]    [Em] 
  
                  
Dù là trong vài giây phút nhỏ nhoi. 
[F]      [Dm]     [G]         [C] 
  
                       
Và người có lẽ chẳng biết anh đã không yêu ai 
[C]       [G]        [Am]     [Em] 
  
                     
Bởi chỉ có em mà thôi là một nủa đời anh. 
[F]     [Dm]        [G]      [C] 
  
                     
Trái tim không ngủ yên anh vẫn cứ đi tìm, 
[C]         [G]        [Am]   [Em] 
  
                        
Mong gặp lại nửa thất lạc của anh,chính là em... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com