1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tìm về

Cuộn trang

1. Đêm vắng anh ơi có buồn lắm [Am] không? Về đây cùng tôi cho hết chờ [E7] mong Hết [Am] đi đường vắng âm thầm Hết đi lẻ bóng cô [Dm] đơn Hết mang nổi sầu vấn [E7] vương 2. Đây có hoa thơm đón chờ bước [Am] anh Đường kinh kỳ vui bao ánh đèn [E7] đêm Biết [Am] anh còn nhớ gia đình Biết anh còn nhớ quê [Dm] hương Nhớ [E7] nhung lẻ nào không [Am] buồn ĐK: Nơi đây có vòng [Am] tay chờ [E7] đợi Dang [Am] tha thiết mong [G] anh trở [Dm] lại Quê [G] hương ấm êm [F] trong tình người Anh nhớ mong về anh [E7] ơi 3. Tôi đón tin anh giữa mùa luyến [Am] thương Tình này dù cho xa cách ngàn [E7] phương Vẫn [Am] chung một ánh trăng vàng Vẫn chung màu nắng huy [Dm] hoàng Soi [E7] đường về nơi bến [Am] thương

Video hướng dẫn