1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình bể dâu

Cuộn trang

1. Nàng bên [Em] tôi những đêm trăng [G] tỏ [A] Tôi ôm [C] đàn [B7] dìu lời nàng [Em] ca Đàn ngân [Am] nga xóm đêm vui bạn [Em] bè Mến [C] thương nhau câu [B7] vè. Chuyện tình [Am] yêu tôi với nàng say [D] đắm Hẹn mùa [B7] xuân khi đàn én bay [Em] về Miếng trầu [C] duyên nên [E7] nghĩa câu [Am] thề Con [D] đường trăng bóng [Em] kề. 2. Nàng xa [Em] tôi suốt đêm không [G] ngủ [A] Tôi ôm [C] đàn [B7] đàn thở đàn [Em] than Nàng sang [Am] ngang bước vu quy bẽ [Em] bàng Bỏ [C] quên tôi cây [B7] đàn. Buồn đìu [Am] hiu tôi với đàn thao [D] thức Vùng mộng [B7] du đưa tình cố nhân [Em] về Lối mòn [C] quen trăng [E7] nước câu [Am] thề Qua [D] ngõ hồn lạnh [Em] căm. ĐK: Đếm thời [Am] gian qua mấy tuổi đông [Em] sầu Đêm não nề buồn [C] sâu nhìn sao thức canh [B7] thâu Thương [Em] tiếc tình thơ [C] mộng [C#m] Đưa rước [C] em đi về [B7] đêm trữ [Em] tình. 3. Nhiều đêm [Em] mưa nước mưa rơi [G] giọt [A] Trên cây [C] đàn [B7] giọt sầu gọi [Em] tên Đàn không [Am] ngân ướt mưa đêm rã [Em] rời Gió [C] mưa giăng thay [B7] lời. Đàn nàng [Am] ơi đôi ngả đường ngăn [D] cách Còn mình [C] tôi đêm tình [B7] chứng nhân [Em] sầu Gió gào [C] mưa ngơ [E7] ngẩn giang [Am] đầu Nghe [D] cuộc tình bể [Em] dâu.

Video hướng dẫn