1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình ca tuổi trẻ

Cuộn trang

1. Bài tình [G] ca đầu tiên ra [Em] đời trên biên giới Bản tình [C] ca em hát cho [G] anh bên dòng kênh [D] xanh Trời [Bm] mây trong xanh và [C] mắt em [D] xanh Tiếng hát ta làm vui cho cuộc [G] đời Có chúng [D] tôi dựng xây cho cuộc [G] đời. ĐK: Na na [G] ná nà ná na [D] nà na ná nà ná [G] na Lúc đất [G] nước còn khó [D] khăn là thanh niên ta xung phong Tinh tinh [G] tính tình tính tinh [D] tình tinh tính tình tính [G] tinh Lúc Tổ [G] quốc cần chúng [D] ta là thanh nhiên ta sẵn [G] sàng. 2. Còn gì [G] vui đẹp hơn con [Em] đường ra phía trước Triệu bàn [C] chân bước bước đi [G] lên dưới cờ đảng quang [D] vinh Hờn [Bm] căm trong tim giặc [C] phá biên [D] cương Hãy giữ [D] yên mầu xanh cho cuộc [G] đời Có chúng [D] tôi cầm súng giữ cuộc [G] đời.

Video hướng dẫn