1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình Chúa trong đời (Saxophone)

Lm. Nguyên Hòa
Nguồn: thanhcavietnam.net