1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình cuối tình đầu

Cuộn trang

1. Đêm lắng [Em] sâu cho hồn rơi vỡ từng cơn mưa Tình yêu [B7] đó phải chăng [Em] người Từ đêm [Am] nay sao bơ vơ [Em] lạ đời Ta thoáng [B7] nghe như vài cơn lốc về đêm nay Một người [Em] mơ, một trời [C] mơ Hẹn người [B7] đến cho ta tình cuối mùa. 2. Ta đã [Em] trao cho người yêu quá một đêm yêu Rồi từ [B7] đó tình yêu [Em] đầu Thành muôn [Am] thâu muôn thâu quen [Em] đợi chờ Bao ước [B7] mơ cho dù như đá mờ xanh rêu Nhạc tình [Em] yêu gọi người [C] yêu Đang héo [B7] hắt ru ta mòn [Em] giấc chiều. ĐK: Ơi người yêu [Am] hỡi người yêu [Em] hỡi Cho ta thương cho đêm si [Am] mê Tình đầu của [B7] ta và tình [Em] cuối của người Ta yêu cuộc ngang [C] trái ta [D] thương đời về [Bm] chiều Ta [Em] thương ta, ta [C] thuơng ta ngày [B7] mai. 3. Em đến [Em] đây cho đời ta bớt dài cơn đau Đừng đi [B7] mãi, đừng phụ [Em] người Đừng quên [Am] ta xa ta không [Em] trọn lời Ta ước [B7] mơ sao tình yêu cuối còn trong em Một ngày [Em] mai, và ngày [C] mai Tình đau [B7] mãi ru ta trọn [Em] giấc dài * Người yêu [B7] hỡi nhớ chăng [Em] em? Người yêu [B7] hỡi nhớ chăng [Em] em? Người yêu [B7] hỡi nhớ chăng [Em] em?

Video hướng dẫn