highlight chords
Ðã [Dm] xa người rồi, đã [Am] tay chia tay
Ðã [E7] tàn rồi, cuộc tình đầy [Am] oan trái
Ðã [Dm] không còn người gối [Am] vai bên vai
Ðã lìa [E7] rồi, đã [Am] chia phôi 
Em xa tôi, đi vào [Dm] buồn vui
Ở cõi xa vời vợi, tình em [C] ngất ngây
[Am] Tuy tôi xa em, tuy chưa [Dm] nguôi ngoai
Vậy [E7] mà lòng tôi phơi phới, tôi [Am] ru đời
À [Dm] ơi, tôi ru thế gian [C] này
Chớ nên đêm [E7] ngày, miệt mài cơn [Am] mê đắm
Chớ [Dm] nên la to lên, khi có [Am] em trong đời
Không [E7] buồn phiền, khi vắng [Am] xa người
Ðã [Dm] xa người rồi, đã [Am] tay chia tay
Ðã [E7] tàn rồi, cuộc tình đầy [Am] oan trái
Ðã [Dm] không còn người gối [Am] vai bên vai
Ðã lìa [E7] rồi, đã [Am] chia phôi 
Em xa tôi ra đi, để lạc [Dm] vào đêm
Bạc bẽo như bạc tiền, lửa nào [C] thiêu xác em
[Am] Tôi xa em, tôi đi thăm một miền [Dm] mộng mơ
Một [E7] đời dù êm ái nhưng [Am] âm thầm
Ðời [Dm] tôi, khi xa vắng em [C] rồi
Thấy sao đêm [E7] ngày, đời mình tự do [Am] quá
Hãy [Dm] xin mau quên đi, câu dối [Am] gian lỡ làng
Trong một [E7] cuộc tình khi đã [Am] phai tàn
-------------------
[A][Dm] mour perdu, a-[Am] mour perdu
Nous [E7] reviendra comme le [Am] printemps
[A][Dm] mour perdu, a-[Am] mour perdu
Nous revien-[E7] dra plus fort [Am] qu´avant
Je lance ce défi au [Dm] vieux proverbe
Qui dit qu´amour perdu ne re-[C] vient plus
[Am] On pourra dire en conservant [Dm] le verbe
[A][E7] mour perdu nous reviendra [Am] grandi
J´es-[Dm] père de tout cœur les po-[C] ètes
Ne m´exclu-[E7] ront pas de leur [Am] parti
Mais [Dm] bientôt nos cœurs seront [Am] en fête
Quand [E7] notre amour nous reviendra [Am] grandi
[A][Dm] mour perdu, a-[Am] mour perdu
Nous [E7] reviendra comme le [Am] printemps
[A][Dm] mour perdu, a-[Am] mour perdu
Nous revien-[E7] dra plus fort [Am] qu´avant
Pour moi la règle prouve l´-[Dm] exception
Mais la grammaire y voit des in-[C] convénients
[Am] Aussi j´ai pris une sage [Dm] décision
J´em-[E7] ploie le verbe aimer à tous [Am] les temps
Peut-[Dm] être suis-je donc impardon-[C] nable
Chez les a-[E7] mants déçus, les rési-[Am] gnés
Mais [Dm] moi je ne suis pas ré-[Am] confortable
Par un a-[E7] mour qu´on retrouve sur [Am] le pavé
[A][Dm] mour perdu, a-[Am] mour perdu
Nous [E7] reviendra comme le [Am] printemps
[A][Dm] mour perdu, a-[Am] mour perdu
Nous revien-[E7] dra plus fort [Am] qu´avant
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình đã tan rồi (Amour Perdu)

Nhạc Ngoại
Ðã [Dm] xa người rồi, đã [Am] tay chia tay
Ðã [E7] tàn rồi, cuộc tình đầy [Am] oan trái
Ðã [Dm] không còn người gối [Am] vai bên vai
Ðã lìa [E7] rồi, đã [Am] chia phôi 
Em xa tôi, đi vào [Dm] buồn vui
Ở cõi xa vời vợi, tình em [C] ngất ngây
[Am] Tuy tôi xa em, tuy chưa [Dm] nguôi ngoai
Vậy [E7] mà lòng tôi phơi phới, tôi [Am] ru đời
À [Dm] ơi, tôi ru thế gian [C] này
Chớ nên đêm [E7] ngày, miệt mài cơn [Am] mê đắm
Chớ [Dm] nên la to lên, khi có [Am] em trong đời
Không [E7] buồn phiền, khi vắng [Am] xa người
Ðã [Dm] xa người rồi, đã [Am] tay chia tay
Ðã [E7] tàn rồi, cuộc tình đầy [Am] oan trái
Ðã [Dm] không còn người gối [Am] vai bên vai
Ðã lìa [E7] rồi, đã [Am] chia phôi 
Em xa tôi ra đi, để lạc [Dm] vào đêm
Bạc bẽo như bạc tiền, lửa nào [C] thiêu xác em
[Am] Tôi xa em, tôi đi thăm một miền [Dm] mộng mơ
Một [E7] đời dù êm ái nhưng [Am] âm thầm
Ðời [Dm] tôi, khi xa vắng em [C] rồi
Thấy sao đêm [E7] ngày, đời mình tự do [Am] quá
Hãy [Dm] xin mau quên đi, câu dối [Am] gian lỡ làng
Trong một [E7] cuộc tình khi đã [Am] phai tàn
-------------------
[A][Dm] mour perdu, a-[Am] mour perdu
Nous [E7] reviendra comme le [Am] printemps
[A][Dm] mour perdu, a-[Am] mour perdu
Nous revien-[E7] dra plus fort [Am] qu´avant
Je lance ce défi au [Dm] vieux proverbe
Qui dit qu´amour perdu ne re-[C] vient plus
[Am] On pourra dire en conservant [Dm] le verbe
[A][E7] mour perdu nous reviendra [Am] grandi
J´es-[Dm] père de tout cœur les po-[C] ètes
Ne m´exclu-[E7] ront pas de leur [Am] parti
Mais [Dm] bientôt nos cœurs seront [Am] en fête
Quand [E7] notre amour nous reviendra [Am] grandi
[A][Dm] mour perdu, a-[Am] mour perdu
Nous [E7] reviendra comme le [Am] printemps
[A][Dm] mour perdu, a-[Am] mour perdu
Nous revien-[E7] dra plus fort [Am] qu´avant
Pour moi la règle prouve l´-[Dm] exception
Mais la grammaire y voit des in-[C] convénients
[Am] Aussi j´ai pris une sage [Dm] décision
J´em-[E7] ploie le verbe aimer à tous [Am] les temps
Peut-[Dm] être suis-je donc impardon-[C] nable
Chez les a-[E7] mants déçus, les rési-[Am] gnés
Mais [Dm] moi je ne suis pas ré-[Am] confortable
Par un a-[E7] mour qu´on retrouve sur [Am] le pavé
[A][Dm] mour perdu, a-[Am] mour perdu
Nous [E7] reviendra comme le [Am] printemps
[A][Dm] mour perdu, a-[Am] mour perdu
Nous revien-[E7] dra plus fort [Am] qu´avant

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com