1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình đầu hạ

Cuộn trang

Tone Anh Khoa là Gm. [C]apo 3 chơi Em 
 
1. Mình [Em] yêu như mình chưa yêu 
Mình [Am] quen như mình chưa quen 
[Em] Nói lên lời nói yêu thương [C] đời 
Cho [B7] mình thôi lẻ [Em] loi. 
 
2. Mình [Em] vui như mình chưa vui 
Mình [Am] quên nhưng giờ quên thôi 
[Em] Đốt ưu phiền cũ trong nắng [C] hạ 
Rồi mưa [B7] mùa sẽ cuốn [Em] đi. 
 
ĐK: Qua [Em] rồi lời người nhức nhối 
Xin [Am] chào [E7] quãng đời u [Am] tối 
Nắm tay [Em] em, nắm tay [G] em 
Tôi nghe hơi [B7] ấm trong tay mềm 
Ôi đời còn [Em] trôi. 
 
3. Cường [Em] toan trên đầu môi em 
Đại [Am] dương trên bờ mi em 
[Em] Ấp thêm lần nữa môi em [C] nồng 
[B7] về cũng [Em] vui.

Loading...

Video hướng dẫn