1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình đầu tình cuối - Bằng Kiều

Cuộn trang

[C] [Am] [F] [G] DK: Em ơ i em ơi em đâu rồ i? Làm sao anh hôn làn tóc r ối.. [Dm] [G] [G] [C] Em ơ i em ơi em đâu rồ i? L àm sao làm sao ta có đ ôi.. [C] [Am] [F] [Dm] Em ơ i em ơi em đâu rồ i? Mộ b ia đề tên em đó sa o? [Dm] [G] [G] [G] [C] Em ơ i em ơi em đâu r ồi? Để t ình đầu là tình c uối...... đau lòng nh au.. [C] [Am] [F] [G] Tình đầ u hay tình cuố i............. kh i một ngày một người đã ra đi? [Dm] [G] [G] [C] Tình đầu hay tình sau khi cơ n đau không b iết đến bao lâ u? [C] [Dm] [Em] [Am] [Dm] [Dm] [Dm] [C] [Am] Một ng ày ta được yêu , rồi một ngày một mình ta buồn hiu, biế t trống vắng biết thức trắng và biết nếm trái đắ ng.. Mà đ ời thì như chiêm bao [Em] [Am] [C] [F] [F] [Em] [Dm] [Am] khi y êu nhau biết ra sao ngày s au. Tình đầu thường lên men đa u nên đôi khi trái tim yêu nhỏ m áu. Đầu tình nào biết đến phút cuối bẽ bà ng [Am] [Em] [F] [Em] [Am] rồ i lòng chất ngất tiếc nuối, thì tìn h đầu chỉ còn là trong kỷ niệm mà thô i.. DK: Em ơi em ơi em đâu rồi? Làm sao anh hôn làn tóc rối.. Em ơi em ơi em đâu rồi? Làm sao làm sao ta có đôi.. Em ơi em ơi em đâu rồi? Mộ bia đề tên em đó sao? Em ơi em ơi em đâu rồi? Để tình đầu là tình cuối đau lòng nhau.. Tình đầu hay tình cuối? Khi cuộc đời chỉ là những thương đau.. Tình đầu hay tình sau, hay cơn mơ khi thức trắng đêm thâu.. Chỉ là cơn mộng thôi, mà người đời được nhìn cơn mộng trôi.. Lúc bỡ ngỡ, lúc gắn bó và có lúc sóng gió.. Dù tình thì rất mong manh, khi ta yêu trái tim ta màu xanh, Dù tình đẹp như trong tranh, nhưng tranh suông vẫn không như lòng muốn.. Tình trần thì vẫn quá bát ngát mà đường trần thì vẫn thấy quá ngắn thành một đời người chỉ toàn ôm trắc trở mà mơ... DK: Em ơi em ơi em đâu rồi? Làm sao anh hôn làn tóc rối.. Em ơi em ơi em đâu rồi? Làm sao làm sao ta có đôi.. Em ơi em ơi em đâu rồi? Mộ bia đề tên em đó sao? Em ơi em ơi em đâu rồi? Để tình đầu là tình cuối đau lòng nhau

Video hướng dẫn