1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình đêm liên hoan

Cuộn trang

Vui một đêm [Am] nay rồi mai lên đường Vui buồn ai hay tình dâng đêm trường Mai anh về quê [F] hương vui tiếng chày kêu [C] sương Bông lúa ngời ánh [G] dương mà còn mến [Am] thương Mà còn vấn [G] vương dường như nghe [E7] ai hát trong đêm [Am] trường Vui một đêm [Am] nay rồi mai lên đường Vui buồn ai hay tình dâng đêm trường Theo tiếng gọi quê [F] hương anh ra ngoài biên [C] cương Say với đời đấu [G] tranh rồi bên suối [Am] xanh Chợt nghe tiếng [G] oanh lòng anh nao [E7] nao nhớ đến phút [Am] này Lửa hồng càng reo [Dm] vui nồng nàng càng lên [F] khơi Đàn trầm càng chơi [Dm] vơi tiếng hò lưng [Am] trời Kìa này là sương [G] rơi lửa hồng chuyền thêm [C] hơi Lòng mình càng vui [E7] tươi ghi nhớ lần [Am] cuối Lửa bập bùng reo [Dm] vui nồng nàng càng lên [F] khơi Đàn trầm càng chơi [Dm] vơi tiếng hò lưng [Am] trời Kìa này là sương [G] rơi lửa hồng chuyền thêm [C] hơi Lòng mình càng vui [E7] tươi nhưng luống bùi ngùi Vui một đêm [Am] nay rồi mai lên đường Vui buồn ai hay tình dâng đêm trường Trên nẻo đường quê [F] hương mai cho dù muôn [C] phương Nhưng vẫn còn vấn [G] vương một chiều liên [Am] hoan Buồn vui chứa [G] chan ngàn đời chưa [E7] tan với muôn tiếng [Am] đàn

Video hướng dẫn