highlight chords
Vui một đêm [Am] nay rồi mai lên đường 
Vui buồn ai hay tình dâng đêm trường 
Mai anh về quê [F] hương vui tiếng chày kêu [C] sương 
Bông lúa ngời ánh [G] dương mà còn mến [Am] thương 
Mà còn vấn [G] vương dường như nghe [E7] ai hát trong đêm [Am] trường 
Vui một đêm [Am] nay rồi mai lên đường 
Vui buồn ai hay tình dâng đêm trường 
Theo tiếng gọi quê [F] hương anh ra ngoài biên [C] cương 
Say với đời đấu [G] tranh rồi bên suối [Am] xanh 
Chợt nghe tiếng [G] oanh lòng anh nao [E7] nao nhớ đến phút [Am] này 
Lửa hồng càng reo [Dm] vui nồng nàng càng lên [F] khơi 
Đàn trầm càng chơi [Dm] vơi tiếng hò lưng [Am] trời 
Kìa này là sương [G] rơi lửa hồng chuyền thêm [C] hơi 
Lòng mình càng vui [E7] tươi ghi nhớ lần [Am] cuối 
Lửa bập bùng reo [Dm] vui nồng nàng càng lên [F] khơi 
Đàn trầm càng chơi [Dm] vơi tiếng hò lưng [Am] trời
Kìa này là sương [G] rơi lửa hồng chuyền thêm [C] hơi 
Lòng mình càng vui [E7] tươi nhưng luống bùi ngùi 
Vui một đêm [Am] nay rồi mai lên đường 
Vui buồn ai hay tình dâng đêm trường 
Trên nẻo đường quê [F] hương mai cho dù muôn [C] phương 
Nhưng vẫn còn vấn [G] vương một chiều liên [Am] hoan 
Buồn vui chứa [G] chan ngàn đời chưa [E7] tan với muôn tiếng [Am] đàn
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình đêm liên hoan

Hoàng Thi Thơ
Vui một đêm [Am] nay rồi mai lên đường 
Vui buồn ai hay tình dâng đêm trường 
Mai anh về quê [F] hương vui tiếng chày kêu [C] sương 
Bông lúa ngời ánh [G] dương mà còn mến [Am] thương 
Mà còn vấn [G] vương dường như nghe [E7] ai hát trong đêm [Am] trường 
Vui một đêm [Am] nay rồi mai lên đường 
Vui buồn ai hay tình dâng đêm trường 
Theo tiếng gọi quê [F] hương anh ra ngoài biên [C] cương 
Say với đời đấu [G] tranh rồi bên suối [Am] xanh 
Chợt nghe tiếng [G] oanh lòng anh nao [E7] nao nhớ đến phút [Am] này 
Lửa hồng càng reo [Dm] vui nồng nàng càng lên [F] khơi 
Đàn trầm càng chơi [Dm] vơi tiếng hò lưng [Am] trời 
Kìa này là sương [G] rơi lửa hồng chuyền thêm [C] hơi 
Lòng mình càng vui [E7] tươi ghi nhớ lần [Am] cuối 
Lửa bập bùng reo [Dm] vui nồng nàng càng lên [F] khơi 
Đàn trầm càng chơi [Dm] vơi tiếng hò lưng [Am] trời
Kìa này là sương [G] rơi lửa hồng chuyền thêm [C] hơi 
Lòng mình càng vui [E7] tươi nhưng luống bùi ngùi 
Vui một đêm [Am] nay rồi mai lên đường 
Vui buồn ai hay tình dâng đêm trường 
Trên nẻo đường quê [F] hương mai cho dù muôn [C] phương 
Nhưng vẫn còn vấn [G] vương một chiều liên [Am] hoan 
Buồn vui chứa [G] chan ngàn đời chưa [E7] tan với muôn tiếng [Am] đàn

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com