highlight chords
				                   [Am]            [Dm]  
Em như một nụ hồng cầu mong chẳng lạnh lùng. 
        [C]          [Dm]   
Em như một ngày mộng mà ta hằng ngại ngùng, 
        [F]            [E7]  
Sẽ ru ta nghìn nhớ một ngày thoáng mây đưa. 
          [E7]  [E7] 
Chuyện tình đã như mơ... 
 

         [Am]          [Dm]  
Em như giọt rượu nồng dìu ta vào cuộc mộng. 
        [C]          [Dm]  
Em như vạt lụa đào quyện ta lời thì thào, 
        [F]           [E7]  
Sẽ qua đi ngày tháng tình rồi cũng xa xưa, 
[Am]   [Am] 
buồn... 
 

          [Am]            [Dm]  
Cuộc tình ngỡ đã xa xưa, đã xanh xao từ thuở nào. 
            [G]           [C]  
Chợt người đến với tim ta xóa tan đi một mảnh đời. 
            [F]  
Cuộc tình quý giá mong manh 
            [Dm]  
Có chơi vơi ngược dòng đời, 
             [E7]  
Nghìn trùng dòng sông có vui. 
 

          [Am]          [Dm]  
Ôi! sao người miệt mài ngày vui nào còn dài. 
         [C]            [Dm]  
Ta ưu phiền từng ngày vội chôn cuộc tình gầy, 
        [F]  
Chết đi bao lời nói 
        [E7]         [E7]  
Rừng nào có sa mưa tình nào sẽ như thơ. 
 

         [Am]          [Dm]  
Sao chưa gặp một lần mà nghe tình thật gần. 
         [C]           [Dm]  
Xin cho được một lần gọi tên người thì thầm, 
        [F]            [E7]  
Có qua đi ngày tháng trả lại thoáng mây bay 
[Am]   [Am] 
buồn... 
 

                         
Cuộc tình ngỡ đã xa xưa, đã xanh xao từ thuở nào. 
                          
Chợt người đến với tim ta xóa tan đi một mảnh đời. 
              
Cuộc tình quý giá mong manh 
              
Có chơi vơi ngược dòng đời, 
               
Nghìn trùng dòng sông có vui. 
 

                       
Ôi! sao người miệt mài ngày vui nào còn dài. 
                       
Ta ưu phiền từng ngày vội chôn cuộc tình gầy, 
          
Chết đi bao lời nói 
                    
Rừng nào có sa mưa tình nào sẽ như thơ. 
 

                      
Sao chưa gặp một lần mà nghe tình thật gần. 
                      
Xin cho được một lần gọi tên người thì thầm 
                       
Có qua đi ngày tháng, trả lại thoáng mây bay 
    
buồn... 
                       
Có qua đi ngày tháng, trả lại thoáng mây bay 
    
buồn... 
                       
Có qua đi ngày tháng, trả lại thoáng mây bay 
    
buồn... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình Khúc Buồn - Ngô Thụy Miên

				                   [Am]            [Dm]  
Em như một nụ hồng cầu mong chẳng lạnh lùng. 
        [C]          [Dm]   
Em như một ngày mộng mà ta hằng ngại ngùng, 
        [F]            [E7]  
Sẽ ru ta nghìn nhớ một ngày thoáng mây đưa. 
          [E7]  [E7] 
Chuyện tình đã như mơ... 
 

         [Am]          [Dm]  
Em như giọt rượu nồng dìu ta vào cuộc mộng. 
        [C]          [Dm]  
Em như vạt lụa đào quyện ta lời thì thào, 
        [F]           [E7]  
Sẽ qua đi ngày tháng tình rồi cũng xa xưa, 
[Am]   [Am] 
buồn... 
 

          [Am]            [Dm]  
Cuộc tình ngỡ đã xa xưa, đã xanh xao từ thuở nào. 
            [G]           [C]  
Chợt người đến với tim ta xóa tan đi một mảnh đời. 
            [F]  
Cuộc tình quý giá mong manh 
            [Dm]  
Có chơi vơi ngược dòng đời, 
             [E7]  
Nghìn trùng dòng sông có vui. 
 

          [Am]          [Dm]  
Ôi! sao người miệt mài ngày vui nào còn dài. 
         [C]            [Dm]  
Ta ưu phiền từng ngày vội chôn cuộc tình gầy, 
        [F]  
Chết đi bao lời nói 
        [E7]         [E7]  
Rừng nào có sa mưa tình nào sẽ như thơ. 
 

         [Am]          [Dm]  
Sao chưa gặp một lần mà nghe tình thật gần. 
         [C]           [Dm]  
Xin cho được một lần gọi tên người thì thầm, 
        [F]            [E7]  
Có qua đi ngày tháng trả lại thoáng mây bay 
[Am]   [Am] 
buồn... 
 

                         
Cuộc tình ngỡ đã xa xưa, đã xanh xao từ thuở nào. 
                          
Chợt người đến với tim ta xóa tan đi một mảnh đời. 
              
Cuộc tình quý giá mong manh 
              
Có chơi vơi ngược dòng đời, 
               
Nghìn trùng dòng sông có vui. 
 

                       
Ôi! sao người miệt mài ngày vui nào còn dài. 
                       
Ta ưu phiền từng ngày vội chôn cuộc tình gầy, 
          
Chết đi bao lời nói 
                    
Rừng nào có sa mưa tình nào sẽ như thơ. 
 

                      
Sao chưa gặp một lần mà nghe tình thật gần. 
                      
Xin cho được một lần gọi tên người thì thầm 
                       
Có qua đi ngày tháng, trả lại thoáng mây bay 
    
buồn... 
                       
Có qua đi ngày tháng, trả lại thoáng mây bay 
    
buồn... 
                       
Có qua đi ngày tháng, trả lại thoáng mây bay 
    
buồn... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com