1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình Khúc Cho Em.

Cuộn trang

Như [C]hoa đem tin ngày [C]buồn, như [F]chim đau quên mùa [C]xuân Còn [Am]trong hôn mê buồn [Dm]tênh, lê mãi những bước [G7]ê chề Xin [C]cho thương em thật [Am]lòng, xin [Dm]cho thương em [G7]thật lòng Còn có [C]khi lòng [G]thôi giá [G7]băng…. Cho [C]em môi hôn vội [C]vàng, cho [F]em quen ân tình [C]sâu, Dù [Am]em không mong dài [Dm]lâu, xin cất lấy ước [G7]mơ đầu. Xin [C]cho yêu em nồng [Am]nàn, xin [Dm]cho yêu em [G7]nồng nàn. Dù tháng [C]năm buồn [G7]vui bàng [C]hoàng… Vì [Am]đâu mê say phồn hoa như [F]áo gấm sáng long [C]lanh Ôm [G7]rách nát không tâm [C]linh, ôm tiếng [G7]hát không [C]hơi run nghèo nàn Còn [F]yêu chi hoa ngày xanh héo hon vì mong [F]manh Bỏ quên lại người [G]sau ngỡ [C]ngàng Thương [C]em khi yêu lần [C]đầu, thương [F]em lo âu tình [C]sau Dù [Am]gương xưa không được lau, soi [D]lấy bóng mối duyên [G7]sầu Cho [C]tôi yêu em nồng [Am]nàn, cho [Dm]tôi yêu em [G7]nồng nàn. Dù biết [C]yêu tình [G7]yêu muộn [C]màng…

Video hướng dẫn