1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tịnh Long quê tôi

Cuộn trang

Ai có [Dm] về thăm Tịnh Long quê tôi Sẽ trọn [Bb] đời không nguồi niềm luyến [Dm] nhớ Mảnh đất thân [Gm] thương, tình sâu nghĩa [Dm] nặng Đậm đà quê [C] hương, nghìn năm thắm [A7] đượm, một lòng sắt [Dm] son. 1. Quê hương [D] tôi nằm cuối dòng sông [F#m] Trà Một dòng [Em] sông nước mát hiền [A7] hoà Mang phù sa cho đất thêm màu [D] mỡ Để quanh [A7] năm cách đồng lúa trĩu [D] bông. [A7] 2. Đây Tăng [D] Long cùng với một Gia [F#m] Hoà Nặng tình [Em] chung gắn bó một [A7] nhà Cho làng quê muôn thuở thêm bền [D] vững Để quê [A7] hương mãi là chỉ một [D] thôi. 3. Qua Lân [D] nam thuyền xuôi về An [F#m] Đạo Hàng dừa [Em] xanh, lá hát rì [A7] rào Thiên mã sơn chắn gió qua mùa [D] bão Về bến [A7] Dinh nghe rộn khúc tình [D] quê. [A7] 4. Đây An [D] Sơn chùa Hương cầu Đức [F#m] Phật Từng hồi [Em] chuông vang khắp mọi [A7] nhà Xin bình an mang đến cho làng [D] xóm Để quê [A7] hương tháng ngày mãi bình [D] yên. [A7] [Dm] ĐK: Ai có [Dm] về thăm Tịnh Long quê tôi Sẽ trọn [Bb] đời không nguồi niềm luyến [Dm] nhớ Mảnh đất thân [Gm] thương, tình sâu nghĩa [Dm] nặng Đậm đà quê [C] hương, nghìn năm thắm [A7] đượm, một lòng sắt [Dm] son.

Video hướng dẫn