1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình Mẹ La Vang

Lm. Tiến Linh
Nguồn: thanhcavietnam.net