1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình người Tôn Nữ

Cuộn trang

1. [G] Hoàng Thành [D7] xa đường núi [G] sông ta cách [D7] trở với [G] người Tôi quên [Am] sao chốn son [Em] vàng có một nàng Tôn [D7] nữ Ngày xưa [Am] ấy tôi với [D7] nàng những chiều bờ Hương [G] giang [Em] Những khi trong [C] vườn [D7] quyên hoàng hoa [G] nở [D7] Nam Giao [G] chiều ướt [D7] lệ trời giăng [G] mưa 2. [G] Còn tìm [D7] đâu giòng nước [G] êm lững lờ [D7] trăng gió [G] hiền Cho tôi [Am] mơ khúc Nam [Em] Bình thoáng sầu thương lai [D7] láng Người phương [Am] ấy xin hiểu [D7] giùm nỗi lòng người nơi [G] đây [Em] Giữa đêm trăng [C] gầy [D7] chút tình cố [G] lữ [D7] Nghe chưa [G] đầy nghĩa [D7] lòng mình thương [G] nhau ĐK: Người [G] quen tôi ghé quê em, chuyến [C] tàu đến lạnh buồn [D7] tênh Quà [C] cho em đành không nhé, nhưng [Em] sầu nào nỡ gởi [Am] chia Dù [G] tôi lê bước phương xa, nhưng [C] tình không ngại đường [D7] xa Nợ [C] em xin đền sau [G] nhé, trăm [Em] vạn lần [D7] những khi [G] xưa 3. [G] Còn từng [D7] đêm ngồi thức [G] mơ nhớ người [D7] nơi Cố [G] thành Mưa Kim [Am] Long, trúc xưa [Em] gầy có chờ chim xanh [D7] tới? Giòng sông [A] ấy nay vẫn [D7] còn chiếc thuyền chờ neo [G] không? Hãy xin cho [C] lòng [D7] đá vàng muôn [G] thuở [D7] Mai tôi [G] về nối [D7] lại ngày vui [G] xưa

Video hướng dẫn