1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình Quê - Mỹ Tâm

Cuộn trang

[C] [G] [C] Về đây thăm Quảng Nam trong lòng tôi nghe xốn xang [Am] [G] Núi cao như tình mẹ [G7] [C] Sông dài, dài tình em triều mến. Về đây thăm cố hương, tôi nhìn nơi nao cũng thương, đất quê đẹp tuyệt vời tình yêu tôi trải rộng muôn nơi. [Am] Quảng Nam ơi [C] [F] [G] Quảng Nam ơi, tôi trắc tình tôi khắp trên triền núi, [C] [G] [C] [G] xanh ngắt vồng khoai ướm vàng nải chuối, tôi mắc tình tôi khắp trên cành bưởi. [C] [G7] Thơm tóc mẹ tôi, xanh tóc chị tôi. Quảng Nam ơi Quảng Nam ơi, thương quá làng quê bão dông chìm nổi, thương xóm làng thưa cánh đồng chen núi, thương mía đường thơm tô mì gạo mới. [G] [C] Thương quá Hội An, phố cổ đẹp ngàn đời. Đoạn này tương tự nha Quảng Nam ơi Quảng Nam ơi,tôi trắc tình tôi khắp trên triền núi, xanh ngắt vồng khoai ướm vàng nải chuối, tôi mắc tình tôi khắp trên cành bưởi. Thơm tóc mẹ tôi, xanh tóc chị tôi. Quảng Nam ơi Quảng Nam ơi, thương quá làng quê bão dông chìm nổi, thương xóm làng thưa cánh đồng chen núi, thương mía đường thơm tô mì gạo mới. Thương quá Hội An phố cổ đẹp ngàn đời. Về đây thăm Quảng Nam thương dòng sông Thu vẫn xanh, lúa xanh tươi ruộng đồng như tình người tình quê đằm thắm. Về đây thăm cố hương, ôi từng vòng tay mến thương, giữa gian nan cuộc đời. Tình quê hương ấm lại lòng tôi. Tình quê hương thắm một ...đời... tôi...

Video hướng dẫn