Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình quê

Cuộn trang

Trước [Am] sân anh thơ [C] thẩn đăm [G7] đăm trông nhạn [C] về Mây [F] chiều còn phiêu bạt lang [Dm] thang trên đồi [G] quê Gió [C] chiều quên ngừng lại dòng [Dm] nước luôn trôi [F] đi Ngàn [Am] lau im tiếng nói lòng [C] anh dường đê [G7] mê Cách [Am] xa nhau muôn [C] dặm nhớ [G7] chi tới trăng [C] thề. Ai [F] dù không lắng đợi hay [G7] ai không lặng [C] nghe [Cm] Dù ai không lắng đợi hay dù ai không lắng nghe Tiếng [Eb] buồn trong sương [Cm] đục tiếng [Eb] buồn sau lũy [G7] tre [Gm] Dù ai bên bờ liễu hay dù ai dưới cành [C] lê Với [F] ngày xanh mòn mõi cố [C7] quên tình phu [F] thê. Trước [Am] sân anh thơ [C] thẩn đăm [G7] đăm trông nhạn [C] về Mây [F] chiều còn phiêu bạt lang [Dm] thang trên đồi [G] quê Dưới [C] trời Thu bàng bạc lả [Dm] lướt khắp thôn [F] quê Rồi [Am] khi nhìn mây nước lòng [C] não nề tình [G7] quê Trước [Am] sân anh thơ [C] thẩn đăm [G7] đăm trông nhạn [C] về Mây [F] chiều còn phiêu bạt lang [G7] thang trên đồi [C] quê.