1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình ra đi người chẳng muốn chia ly

Cuộn trang

[Gm] [Eb] Đ ừng khóc em hỡi, xin đừng khóc em hỡi. [F] [Bb] Khóc để mà chi khi ta đã cách xa. [Gm] [Eb] Đừng cố nhung nhớ những ngày tháng ê m ấm. [F] [Bb] Chi linh hồn ta thêm đau, thêm đắng cay. [Cm] [D] Nếu biế t như thế thì ng ày đó, [Gm] [Eb] Ta đừng đ ến với nhau làm gì. [Cm] [D] Nếu bi ết như thế thì ngày đó, [Gm] [Gm7] Ta đừng ch o nhau bao câu hứ a. [Cm] [D] Duyên k iếp đã lỡ thì đành thế, [Gm] [Eb] Thôi đừn g mãi tiếc thương ngư ời ơi. [Cm] [Eb] Hãy quê n đi em, hãy qu ên đi em, [D] [D] Câu thề khi x ưa anh đã tr ao em [D7] Hỡi em hỡi... [Gm] [Eb] Tình đã ra đi ôi nhưng sao người không muố n chia ly, [F] Ôi nhưng sao người vẫn mo ng, [F] [Bb] [D7] Vẫn mo ng rồi một ngày ta có nh au, như ngày x ưa. [Gm] [Eb] Tình đ ã ra đi ôi nhưng sao người không m uốn chia ly, [F] Ôi nhưng sao người chẳn g tin, [D7] [Gm] Chẳng tin ta chẳng thể ở bên nhau.

Video hướng dẫn