highlight chords
				             [Gm]                [Eb]  
Đ ừng khóc em hỡi, xin đừng khóc em hỡi. 
 [F]               [Bb] 
Khóc để mà chi khi ta đã cách xa. 
 [Gm]                 [Eb]  
Đừng cố nhung nhớ những ngày tháng ê m ấm. 
 [F]                 [Bb]  
Chi linh hồn ta thêm đau, thêm đắng cay. 
 

    [Cm]       [D]   
Nếu biế t như thế thì ng ày đó, 
     [Gm]       [Eb] 
Ta đừng đ ến với nhau làm gì. 
    [Cm]         [D] 
Nếu bi ết như thế thì ngày đó, 
      [Gm]        [Gm7] 
Ta đừng ch o nhau bao câu hứ a. 
    [Cm]        [D]   
Duyên k iếp đã lỡ thì đành thế, 
     [Gm]          [Eb]   
Thôi đừn g mãi tiếc thương ngư ời ơi. 
    [Cm]       [Eb]    
Hãy quê n đi em, hãy qu ên đi em, 
       [D]      [D]   
Câu thề khi x ưa anh đã tr ao em 
    [D7]   
Hỡi em hỡi... 
 

     [Gm]                [Eb]     
Tình đã ra đi ôi nhưng sao người không muố n chia ly, 
             [F]  
Ôi nhưng sao người vẫn mo ng, 
    [F]            [Bb]      [D7] 
Vẫn mo ng rồi một ngày ta có nh au, như ngày x ưa. 
    [Gm]                [Eb]      
Tình đ ã ra đi ôi nhưng sao người không m uốn chia ly, 
            [F]   
Ôi nhưng sao người chẳn g tin, 
     [D7]         [Gm]  
Chẳng tin ta chẳng thể ở bên nhau. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình ra đi người chẳng muốn chia ly

				             [Gm]                [Eb]  
Đ ừng khóc em hỡi, xin đừng khóc em hỡi. 
 [F]               [Bb] 
Khóc để mà chi khi ta đã cách xa. 
 [Gm]                 [Eb]  
Đừng cố nhung nhớ những ngày tháng ê m ấm. 
 [F]                 [Bb]  
Chi linh hồn ta thêm đau, thêm đắng cay. 
 

    [Cm]       [D]   
Nếu biế t như thế thì ng ày đó, 
     [Gm]       [Eb] 
Ta đừng đ ến với nhau làm gì. 
    [Cm]         [D] 
Nếu bi ết như thế thì ngày đó, 
      [Gm]        [Gm7] 
Ta đừng ch o nhau bao câu hứ a. 
    [Cm]        [D]   
Duyên k iếp đã lỡ thì đành thế, 
     [Gm]          [Eb]   
Thôi đừn g mãi tiếc thương ngư ời ơi. 
    [Cm]       [Eb]    
Hãy quê n đi em, hãy qu ên đi em, 
       [D]      [D]   
Câu thề khi x ưa anh đã tr ao em 
    [D7]   
Hỡi em hỡi... 
 

     [Gm]                [Eb]     
Tình đã ra đi ôi nhưng sao người không muố n chia ly, 
             [F]  
Ôi nhưng sao người vẫn mo ng, 
    [F]            [Bb]      [D7] 
Vẫn mo ng rồi một ngày ta có nh au, như ngày x ưa. 
    [Gm]                [Eb]      
Tình đ ã ra đi ôi nhưng sao người không m uốn chia ly, 
            [F]   
Ôi nhưng sao người chẳn g tin, 
     [D7]         [Gm]  
Chẳng tin ta chẳng thể ở bên nhau. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com