1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình Thập Tự

Phạm Vĩnh Sơn

Nguồn: thanhcavietnam.net