1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình thu còn chăng

Cuộn trang

1. Chiều [Dm] thu không lá vàng [F] bay Anh loay [Gm] hoay trên phìm đàn [Dm] chùng Chiều thu thiếu lá vàng [F] rơi Anh buông [C] lơi phím tơ còn [Dm] xuân Mùa thu [Dm] trước áo tím về [F] đây Mùa thu [Gm] sau áo hoa từ [F] giã Chim đã [C] bay nên ngày thu [Am] vắng Lòng hỏi [A] lòng tình thu còn [Dm] chăng ĐK: Bèo [Dm] trôi theo dòng [F] sông Trời [Gm] cao nước mênh [Dm] mông Nhớ thương [F] lay buồn tháng [C] năm Trót yêu [Bb] người cho tình [A] lỡ 2. Ngày [Dm] xưa khi mắt còn [F] xanh Mây bay [Gm] nhanh đón gió thu [Dm] về Ngày sau nắng thu buồn [F] tênh Mây lênh [C] đênh giữa khung trời [Dm] mê Màu hoa [Dm] tím nay đã nhạt [F] phai Chiều mênh [Gm] mông lối xưa tìm [F] dấu Đong mến [C] thương trong mùa thu [Am] ấy Lòng nhủ [A] lòng tình thu còn [Dm] chăng

Video hướng dẫn