1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình thương

Cuộn trang

[C] [Am] [F] [C] Tr ong…. Niềm ấm áp, viết lên thành l ời, nên một bài ca [C] [Em] [F] [C] Cho… ngàn tình th ương, niềm hạnh phúc, dâng lên cuộc đ ời… [G] Một khúc c a. [C] [Em] [Am] [F] [G] [G7] T hêm…một niềm vui, thêm ấm cúng…cho mọi n gười ….vui bên nha u Đk: [C] [Am] [F] [G7] Nào cùng hát… lên…với những tình th ương, hát cho mọi người cùng niềm th ân ái [C] [Am] [F] [G7] [C] Nào cùng đế n đây, nắm chặt bàn t ay, cùng nhau xum vầy, để rồi có t hêm ngàn tình th ương [F] [Am] [F] [G7] Đến đ ây vì tình t hương, đến đây vì niềm thân á i….. Đk:…………. [C] [Am] [F] [G] [G7] [C] H ớ hơ y e…đa đí đ a, h ù hu ….tình th ương

Video hướng dẫn