highlight chords
				              [C]      [Am]          [F]        [C] 
Tr ong…. Niềm ấm áp, viết lên thành l ời, nên một bài ca 
 [C]        [Em]       [F]          [C]  
Cho… ngàn tình th ương, niềm hạnh phúc, dâng lên cuộc đ ời… 
      [G] 
Một khúc c a. 
 [C]      [Em]      [Am]      [F]       [G]  [G7] 
T hêm…một niềm vui, thêm ấm cúng…cho mọi n gười ….vui bên nha u 
 

   
Đk: 
     [C]             [Am]        [F]         [G7]  
Nào cùng hát… lên…với những tình th ương, hát cho mọi người cùng niềm th ân ái 
      [C]          [Am]      [F]          [G7]       [C]  
Nào cùng đế n đây, nắm chặt bàn t ay, cùng nhau xum vầy, để rồi có t hêm ngàn tình th ương 
   [F]      [Am]     [F]         [G7]  
Đến đ ây vì tình t hương, đến đây vì niềm thân á i….. 
 

     
Đk:…………. 
 [C]   [Am]    [F]  [G]  [G7]    [C]  
H ớ hơ y e…đa đí đ a, h ù hu ….tình th ương 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình thương

				              [C]      [Am]          [F]        [C] 
Tr ong…. Niềm ấm áp, viết lên thành l ời, nên một bài ca 
 [C]        [Em]       [F]          [C]  
Cho… ngàn tình th ương, niềm hạnh phúc, dâng lên cuộc đ ời… 
      [G] 
Một khúc c a. 
 [C]      [Em]      [Am]      [F]       [G]  [G7] 
T hêm…một niềm vui, thêm ấm cúng…cho mọi n gười ….vui bên nha u 
 

   
Đk: 
     [C]             [Am]        [F]         [G7]  
Nào cùng hát… lên…với những tình th ương, hát cho mọi người cùng niềm th ân ái 
      [C]          [Am]      [F]          [G7]       [C]  
Nào cùng đế n đây, nắm chặt bàn t ay, cùng nhau xum vầy, để rồi có t hêm ngàn tình th ương 
   [F]      [Am]     [F]         [G7]  
Đến đ ây vì tình t hương, đến đây vì niềm thân á i….. 
 

     
Đk:…………. 
 [C]   [Am]    [F]  [G]  [G7]    [C]  
H ớ hơ y e…đa đí đ a, h ù hu ….tình th ương 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com