1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình vỡ tan (Say you"ll be mine)

Cuộn trang

[Am] Tình đôi [G] ta sao [Am] vỡ tan
[G] Để em [Am] ngồi một [G] bóng u [Am] hoài
Từng hạt [G] mưa rơi [C] trên chiếc [Am] lá khô
[F] Chờ mùa thu vàng [Em] úa

[Am] Nếu đã biết trước tình [Em] yêu ta ly tan
Cách [C] chia thì [G] đừng ước [C]
[Am] Cho em bao nhiêu đắng [Em] cay
Trong con tim đắm [C] say
Bóng [Em] ai khi chiều [Am] phai

[Dm] Ai cho em giây [Em] phút ân [Am] tình
[F] Đã thấy những giấc [G] mơ thương [C] yêu
[Dm] Ai cho em bao [Em] đắm say
[F] Cho em thêm đắng [Em] cay
[Dm] Cuộc tình mình này [Em] sao vỡ [Am] tan

----------------------------

[Am] Heaven [G] of the [Am] sky
[G] Will be [Am] mine When you [G] say you"re [Am] mine
Oh, my [G] darling, [C] say you you"ll [Am] be mine
[F] Love you all the [Em] time

[Am] Love you forever
[Em] Always to [C] gether till the [G] end of [C] time
[Am] Love you forever [Em] and ever more
I [C] adore that [Em] you"re my [Am] love

[Dm] Tell me you"ll [Em] always be [Am] mine
[F] Love me till the [G] end of [C] time
[Dm] Hold me in your [Em] arms now
[F] Tell me you"re [Em] mine now
[Dm] Always and for [Em] ever [Am] more

Video hướng dẫn