1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình yêu Chúa thúc bách chúng tôi

Lm. Nguyên Lễ

Nguồn: thanhcavietnam.net