highlight chords
Đất [C] ơi có nhớ những ngày đồng [Am] khô cỏ [G7] cháy
Nước [C] ơi đồng trũng quê mình từ [Am] bao giờ ngập [G7] úng
Câu hỏi ngàn [Am] năm xưa ơ [Dm] hơ
Hỏi [G7] trời trời chẳng [Am] thấu, hỏi [C] đất đất không [G7] hay
Nay [C] từ châu thổ sông Hồng tới [G7] đồng bằng Cửu Long ớ ơ
Trời của [C] ta đất của ta tấc đất tấc [G7] vàng chỉ khi nào đủ [C] nước
Không úng không [G7] hạn tưới tiêu mặc [C] lòng
Nước của [G7] ta làm giàu đất của [C] ta
Nước phù [G7] sa đẹp màu lúa đồng [C] ta
Đôi ta yêu [F] nhau như đất và [C] nước
Đẹp mùa hò [F] hẹn như trăng đêm rằm, trăng tròn
Như [C] cánh đồng hạn nước về
Như [F] cánh đồng úng nước đi
Nhịp [G7] nhàng phơi phới [C] ơ hơ
Đẹp mùa lúa mới ơ [G7] hơ
Thoảng [Am] bay trong gió ớ [G7] ơ
Mùi xăng [C] dầu gợi những ước mơ [G7] xa
Nước [F] ơi từ [G7] nay nước trong tay [F] ta
Đất [G7] ơi từ nay đất trong tay [Dm] ta
Lúa [C] ơi hẹn [Am] những mùa vàng ấm [Dm] no
Lúa [G7] ơi hẹn những mùa [F] vàng ấm [C] no
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình yêu của đất và nước

Hoàng Vân
Đất [C] ơi có nhớ những ngày đồng [Am] khô cỏ [G7] cháy
Nước [C] ơi đồng trũng quê mình từ [Am] bao giờ ngập [G7] úng
Câu hỏi ngàn [Am] năm xưa ơ [Dm] hơ
Hỏi [G7] trời trời chẳng [Am] thấu, hỏi [C] đất đất không [G7] hay
Nay [C] từ châu thổ sông Hồng tới [G7] đồng bằng Cửu Long ớ ơ
Trời của [C] ta đất của ta tấc đất tấc [G7] vàng chỉ khi nào đủ [C] nước
Không úng không [G7] hạn tưới tiêu mặc [C] lòng
Nước của [G7] ta làm giàu đất của [C] ta
Nước phù [G7] sa đẹp màu lúa đồng [C] ta
Đôi ta yêu [F] nhau như đất và [C] nước
Đẹp mùa hò [F] hẹn như trăng đêm rằm, trăng tròn
Như [C] cánh đồng hạn nước về
Như [F] cánh đồng úng nước đi
Nhịp [G7] nhàng phơi phới [C] ơ hơ
Đẹp mùa lúa mới ơ [G7] hơ
Thoảng [Am] bay trong gió ớ [G7] ơ
Mùi xăng [C] dầu gợi những ước mơ [G7] xa
Nước [F] ơi từ [G7] nay nước trong tay [F] ta
Đất [G7] ơi từ nay đất trong tay [Dm] ta
Lúa [C] ơi hẹn [Am] những mùa vàng ấm [Dm] no
Lúa [G7] ơi hẹn những mùa [F] vàng ấm [C] no

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com