1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình yêu của đất và nước

Cuộn trang

Đất [C] ơi có nhớ những ngày đồng [Am] khô cỏ [G7] cháy Nước [C] ơi đồng trũng quê mình từ [Am] bao giờ ngập [G7] úng Câu hỏi ngàn [Am] năm xưa ơ [Dm] hơ Hỏi [G7] trời trời chẳng [Am] thấu, hỏi [C] đất đất không [G7] hay Nay [C] từ châu thổ sông Hồng tới [G7] đồng bằng Cửu Long ớ ơ Trời của [C] ta đất của ta tấc đất tấc [G7] vàng chỉ khi nào đủ [C] nước Không úng không [G7] hạn tưới tiêu mặc [C] lòng Nước của [G7] ta làm giàu đất của [C] ta Nước phù [G7] sa đẹp màu lúa đồng [C] ta Đôi ta yêu [F] nhau như đất và [C] nước Đẹp mùa hò [F] hẹn như trăng đêm rằm, trăng tròn Như [C] cánh đồng hạn nước về Như [F] cánh đồng úng nước đi Nhịp [G7] nhàng phơi phới [C] ơ hơ Đẹp mùa lúa mới ơ [G7] hơ Thoảng [Am] bay trong gió ớ [G7] ơ Mùi xăng [C] dầu gợi những ước mơ [G7] xa Nước [F] ơi từ [G7] nay nước trong tay [F] ta Đất [G7] ơi từ nay đất trong tay [Dm] ta Lúa [C] ơi hẹn [Am] những mùa vàng ấm [Dm] no Lúa [G7] ơi hẹn những mùa [F] vàng ấm [C] no

Video hướng dẫn