1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình yêu đất nước

Cuộn trang

Làng [Em] em có bờ ruộng xanh bên khóm tre lành Dưới hàng dừa [G] xinh ngã [C] bóng trên [Em] sông Làng [Bm] anh cách xa làng em một con sông [C] lành Một con sông [B7] lành nước chảy trong [Em] xanh Làng [Em] anh bên đồi non xa muôn mái tranh già Dưới ngàn thông [G] reo tiếng [C] suối hoà [Em] theo Làng [Bm] em muốn sang làng anh chỉ cách nhịp [C] cầu Chỉ cách nhịp [B7] cầu mong đợi từ [Em] lâu Chiều chiều ra [G] đứng bờ [Em] sông Chiều chiều ra [G] đứng bờ [Em] sông Chiều chiều mỏi mắt hằng [Am] trông Chiều [Em] chiều mỏi mắt hằng [Am] trông Trông [D] theo nước [G] lớn nước [Bm] ròng Trông [Am] theo nước [G] mắt tuôn [Bm] dòng Mà bao năm vẫn cách dòng sông sâu Mà bao năm vẫn cách [B7] dòng sông [Em] sâu [Em] Dòng sông sâu vì đâu cách [Bm] chia đôi tình [Em] Dòng sông sâu vì đâu cách chia đôi [G] ngả [Am] Mong bắc lại nhịp [D] cầu cho [Em] đời thêm [D] tươi [Am] Mong bắc lại nhịp [G] cầu cho [B7] tình ta không dở [Em] dang Chiều chiều nghe [G] tiếng hò [Em] khoan Chiều chiều nghe [G] tiếng hò [Em] vang Hò rằng sông núi Việt [Am] Nam Hò [Em] rằng xương máu tiền [Am] nhân Không [D] ai chia [Em] sẻ sơn [Bm] hà Ai [Am] đi tô [Em] thắm nước [Bm] nhà Tình ta như [Em] nước chan hoà Cửu [Bm] Long Tình Trung Nam [Am] Bắc một [B7] nhà muôn [Em] năm

Video hướng dẫn