highlight chords
Làng [Em] em có bờ ruộng xanh bên khóm tre lành 
Dưới hàng dừa [G] xinh ngã [C] bóng trên [Em] sông 
Làng [Bm] anh cách xa làng em một con sông [C] lành 
Một con sông [B7] lành nước chảy trong [Em] xanh
Làng [Em] anh bên đồi non xa muôn mái tranh già 
Dưới ngàn thông [G] reo tiếng [C] suối hoà [Em] theo 
Làng [Bm] em muốn sang làng anh chỉ cách nhịp [C] cầu 
Chỉ cách nhịp [B7] cầu mong đợi từ [Em] lâu
Chiều chiều ra [G] đứng bờ [Em] sông 
Chiều chiều ra [G] đứng bờ [Em] sông 
Chiều chiều mỏi mắt hằng [Am] trông 
Chiều [Em] chiều mỏi mắt hằng [Am] trông
Trông [D] theo nước [G] lớn nước [Bm] ròng 
Trông [Am] theo nước [G] mắt tuôn [Bm] dòng 
Mà bao năm vẫn cách dòng sông sâu 
Mà bao năm vẫn cách [B7] dòng sông [Em] sâu
[Em] Dòng sông sâu vì đâu cách [Bm] chia đôi tình 
[Em] Dòng sông sâu vì đâu cách chia đôi [G] ngả 
[Am] Mong bắc lại nhịp [D] cầu cho [Em] đời thêm [D] tươi 
[Am] Mong bắc lại nhịp [G] cầu cho [B7] tình ta không dở [Em] dang
Chiều chiều nghe [G] tiếng hò [Em] khoan 
Chiều chiều nghe [G] tiếng hò [Em] vang 
Hò rằng sông núi Việt [Am] Nam 
Hò [Em] rằng xương máu tiền [Am] nhân 
Không [D] ai chia [Em] sẻ sơn [Bm] hà 
Ai [Am] đi tô [Em] thắm nước [Bm] nhà 
Tình ta như [Em] nước chan hoà Cửu [Bm] Long 
Tình Trung Nam [Am] Bắc một [B7] nhà muôn [Em] năm
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình yêu đất nước

Văn An
Làng [Em] em có bờ ruộng xanh bên khóm tre lành 
Dưới hàng dừa [G] xinh ngã [C] bóng trên [Em] sông 
Làng [Bm] anh cách xa làng em một con sông [C] lành 
Một con sông [B7] lành nước chảy trong [Em] xanh
Làng [Em] anh bên đồi non xa muôn mái tranh già 
Dưới ngàn thông [G] reo tiếng [C] suối hoà [Em] theo 
Làng [Bm] em muốn sang làng anh chỉ cách nhịp [C] cầu 
Chỉ cách nhịp [B7] cầu mong đợi từ [Em] lâu
Chiều chiều ra [G] đứng bờ [Em] sông 
Chiều chiều ra [G] đứng bờ [Em] sông 
Chiều chiều mỏi mắt hằng [Am] trông 
Chiều [Em] chiều mỏi mắt hằng [Am] trông
Trông [D] theo nước [G] lớn nước [Bm] ròng 
Trông [Am] theo nước [G] mắt tuôn [Bm] dòng 
Mà bao năm vẫn cách dòng sông sâu 
Mà bao năm vẫn cách [B7] dòng sông [Em] sâu
[Em] Dòng sông sâu vì đâu cách [Bm] chia đôi tình 
[Em] Dòng sông sâu vì đâu cách chia đôi [G] ngả 
[Am] Mong bắc lại nhịp [D] cầu cho [Em] đời thêm [D] tươi 
[Am] Mong bắc lại nhịp [G] cầu cho [B7] tình ta không dở [Em] dang
Chiều chiều nghe [G] tiếng hò [Em] khoan 
Chiều chiều nghe [G] tiếng hò [Em] vang 
Hò rằng sông núi Việt [Am] Nam 
Hò [Em] rằng xương máu tiền [Am] nhân 
Không [D] ai chia [Em] sẻ sơn [Bm] hà 
Ai [Am] đi tô [Em] thắm nước [Bm] nhà 
Tình ta như [Em] nước chan hoà Cửu [Bm] Long 
Tình Trung Nam [Am] Bắc một [B7] nhà muôn [Em] năm

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com