1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình yêu đổi lấy bạc tiền

Cuộn trang

1. Đổi lấy tình [D] yêu hai chữ [Am] bạc tiền Em đã trao tôi tất cả niềm [D] đau Những [Am] ngày mình sống bên [G] nhau Bây [E7] giờ giấc mộng mà [Am] thôi [Dm][Am] 2. Mới đó mà [D] nay em đã [Am] đi rồi Thề non với biển ta sống muôn [D] đời Giờ [Am] thì nhung gấm giàu [G] sang Em quên [Em] rồi đã từng [Am] yêu tôi Xa [F] rồi ôi xa rồi những ngày tháng [Am] đó Lúc giàu [D] sang em nói chúng [Am] mình Sẽ yêu [D] nhau đến cuối đường [Em] đời Mà ngờ [G] đâu bây giờ tay [Em] trắng Em bỏ lại ước nguyện [Am] ngày xưa 3. Mới đó mà [D] nay em đã [Am] đi rồi Thề non với biển ta sống [D] muôn đời Giờ [Am] thì nhung gấm giàu [G] sang Em quên [Em] rồi đã từng [Am] yêu tôi

Video hướng dẫn