1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình yêu Đức Kitô thúc bách

Tâm An
Nguồn: thanhcavietnam.net