1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình yêu là lẽ sống

Lm. Nguyên Hòa

Nguồn: thanhcavietnam.net