1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình yêu mến

Cuộn trang

1. Cuộc đời [Dm] này con có [Bb] gì mà [C] dâng Chúa [F] đâu [Am] Những luống cày [Dm] sâu trời tối [Gm] mau cha [Am7] chưa kịp [Dm] về Mẹ bận [C] rộn từng ngày lo no cơm ấm [Gm] áo Có chi [A] đâu Ngài [A7] ơi có chi dâng [Dm] Ngài.[A7] ĐK: Con xin [Dm] tiến [D7] dâng [Gm] lên tình yêu [F] mến [Dm] Nhờ những hy [Gm6] sinh được êm [A] ấm gia [Dm] đình [A7] Con xin [Dm] tiến [D7] dâng [Gm] lên tình yêu [F] mến [Dm] Nguyện Chúa đoái [Gm6] thương gia đình [F] con [Am] được bình [Dm] yên. 2. Đời tuyệt [Dm] vời luôn thắm [Bb] nồng tình [C] yêu thiết [F] tha [Am] Gương sáng mẹ [Dm] cha ngày tháng [Gm] qua luôn [Am7] luôn hiền [Dm] hòa Mẹ dặn [C] dò đừng buồn nhau không vui mái [Gm] ấm Mến yêu [A] nhau đẹp [A7] sao lễ dâng lên [Dm] Ngài [A7]

Video hướng dẫn