highlight chords
1. [Am] Có tiếng hát cất bóng mát cho đời , có đuốc sáng ấm áp nét môi cười 
Có khóe mắt chiếu nắng ấm cho người, [E7] người tôi thương yêu 
Sẽ đến đón những tiếng hát mỹ miều, sẽ đến thắp những đuốc sáng yêu kiều 
Sẽ đến chiếu ánh nắng ấm ban chiều, tình yêu thiết [A] tha 
DK: Tình như tia [A] nắng, ấm lấp [Bm] lánh trong đời ta 
Tình [E7] thiết tha cho những mùa xuân [A] ngát hoa 
[E7] Tình như cơn [A] gió, buốt thấp [Bm] thoáng trong đời ta 
Tình [E7] giá băng cho những mùa đông [Am] lãng quên 
2. [Am] Có những chiếc ghế đá vẫn mong chờ, có những chiếc lá úa rớt hững hờ 
Có những tiếng cất bước rất ơ thờ , [E7] người qua trong mơ 
Đã hết những lúc đứng dưới sương mờ, đã mất đáy ánh mắt biếc mong chờ 
Biết chất chứa nuối tiếc đến bao giờ, tình cho giấc [A] mơ
-------------------
1. [Am] Malgré ce que tu penses, je peux dire à l'avance
Que c'est la nuit qui commence, [E7] si tu t'en vas
Que pour moi, la vie même, c'est le temps que l'on egraine
Avec l'être que l'on aime auprès de [A] soi
Refrain : Tu le sais, [A] la vie, c'est une [Bm] histoire d'amour 
I [E7] love you, I need you, pour [A] toujours 
[E7] Tu le sais, [A] la vie, c'est une [Bm] histoire d'amour 
I [E7] love you, I need you, mon [Am] amour
2. [Am] Quand tu as le coeur plus sage, c'est comme la fin d'un voyage
Ou simplement une page [E7] qu'il faut tourner
Tu dis que, passe les peines, que l'on peut vivre quand même
Quelques mois, quelques semaines, ans être ai-[A]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình yêu thiết tha (La vie c'est une histoire d'amour)

Christophe
1. [Am] Có tiếng hát cất bóng mát cho đời , có đuốc sáng ấm áp nét môi cười 
Có khóe mắt chiếu nắng ấm cho người, [E7] người tôi thương yêu 
Sẽ đến đón những tiếng hát mỹ miều, sẽ đến thắp những đuốc sáng yêu kiều 
Sẽ đến chiếu ánh nắng ấm ban chiều, tình yêu thiết [A] tha 
DK: Tình như tia [A] nắng, ấm lấp [Bm] lánh trong đời ta 
Tình [E7] thiết tha cho những mùa xuân [A] ngát hoa 
[E7] Tình như cơn [A] gió, buốt thấp [Bm] thoáng trong đời ta 
Tình [E7] giá băng cho những mùa đông [Am] lãng quên 
2. [Am] Có những chiếc ghế đá vẫn mong chờ, có những chiếc lá úa rớt hững hờ 
Có những tiếng cất bước rất ơ thờ , [E7] người qua trong mơ 
Đã hết những lúc đứng dưới sương mờ, đã mất đáy ánh mắt biếc mong chờ 
Biết chất chứa nuối tiếc đến bao giờ, tình cho giấc [A] mơ
-------------------
1. [Am] Malgré ce que tu penses, je peux dire à l'avance
Que c'est la nuit qui commence, [E7] si tu t'en vas
Que pour moi, la vie même, c'est le temps que l'on egraine
Avec l'être que l'on aime auprès de [A] soi
Refrain : Tu le sais, [A] la vie, c'est une [Bm] histoire d'amour 
I [E7] love you, I need you, pour [A] toujours 
[E7] Tu le sais, [A] la vie, c'est une [Bm] histoire d'amour 
I [E7] love you, I need you, mon [Am] amour
2. [Am] Quand tu as le coeur plus sage, c'est comme la fin d'un voyage
Ou simplement une page [E7] qu'il faut tourner
Tu dis que, passe les peines, que l'on peut vivre quand même
Quelques mois, quelques semaines, ans être ai-[A]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com