1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình yêu thiết tha (La vie c'est une histoire d'amour)

Cuộn trang

1. [Am] Có tiếng hát cất bóng mát cho đời , có đuốc sáng ấm áp nét môi cười Có khóe mắt chiếu nắng ấm cho người, [E7] người tôi thương yêu Sẽ đến đón những tiếng hát mỹ miều, sẽ đến thắp những đuốc sáng yêu kiều Sẽ đến chiếu ánh nắng ấm ban chiều, tình yêu thiết [A] tha DK: Tình như tia [A] nắng, ấm lấp [Bm] lánh trong đời ta Tình [E7] thiết tha cho những mùa xuân [A] ngát hoa [E7] Tình như cơn [A] gió, buốt thấp [Bm] thoáng trong đời ta Tình [E7] giá băng cho những mùa đông [Am] lãng quên 2. [Am] Có những chiếc ghế đá vẫn mong chờ, có những chiếc lá úa rớt hững hờ Có những tiếng cất bước rất ơ thờ , [E7] người qua trong mơ Đã hết những lúc đứng dưới sương mờ, đã mất đáy ánh mắt biếc mong chờ Biết chất chứa nuối tiếc đến bao giờ, tình cho giấc [A] mơ ------------------- 1. [Am] Malgré ce que tu penses, je peux dire à l'avance Que c'est la nuit qui commence, [E7] si tu t'en vas Que pour moi, la vie même, c'est le temps que l'on egraine Avec l'être que l'on aime auprès de [A] soi Refrain : Tu le sais, [A] la vie, c'est une [Bm] histoire d'amour I [E7] love you, I need you, pour [A] toujours [E7] Tu le sais, [A] la vie, c'est une [Bm] histoire d'amour I [E7] love you, I need you, mon [Am] amour 2. [Am] Quand tu as le coeur plus sage, c'est comme la fin d'un voyage Ou simplement une page [E7] qu'il faut tourner Tu dis que, passe les peines, que l'on peut vivre quand même Quelques mois, quelques semaines, ans être ai-[A]

Video hướng dẫn