1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình yêu vừa ra đi

Cuộn trang

1. Không còn cách nào để giữ lấy [Am] em Ngoài trời mưa [G] rơi, mưa ướt con [C] đường Em ra [Dm] đi chiều nay tôi [G] biết Nhưng vội làm [E7] gì, vội làm gì người bỏ tôi [Am] đi. 2. Không còn cách nào để giữ đôi bàn [Am] tay Đường về đêm [G] nay chỉ mỗi riêng [C] mình Tôi đưa [Dm] tay tìm trong bóng [G] tối Người đã vội [E7] đi, vội đi bỏ lại mình [Am] tôi ĐK: Người bỏ tôi đi, tình bỏ tôi [Am] đi Còn lại gì cho yêu thương [Dm] xưa Còn lại [G] gì ngoài những chán [C] chường Em về [G] đâu, tôi về [Dm] đâu Tình yêu giờ về [E7] đâu. Người bỏ tôi đi, tình bỏ tôi [Am] đi Biết một lần tim mang thương [Dm] đau Thà một [G] lần mong em quay [C] về Em cô [Dm] đơn, tôi cô [G] đơn Tình [E7] yêu vừa bỏ ta [Am] đi.

Video hướng dẫn