1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tôi đã yêu một thiên thần

Cuộn trang

Capo ngăn 2 . Tone B [A] [C#m] A nh chẳng trách em đâu [F#m] Khi giả vờ bên anh [D] [E7] [A] Thiên thần bên nhân gi an thường giấu đi đôi cánh này. [D] [E7] Vì a nh quá đỗi ngu n gơ [C#m] [F#m] Còn em quá đỗi ngây th ơ [D] [E7] [A] Làm s ao có thể đ ẻ em tổn hại vì anh . Đôi bàn tay nhỏ nhoi Nhưng đầy tình yêu thương Em làm anh yên vui qua biết bao đêm gió mưa. Dù anh đã biết yêu em Mà sao chẳng nói nên câu [D] [E7] Nhưng a nh sẽ nói em đã cho anh niềm tin. ĐK: [A] [E7] [C#m] [F#m] V ì anh đã qu yết yêu em thì kh ông thể cách c hia [D] [A] [D] [E7] Người là giấc mơ thiên thần của anh duy nhất chỉ có e m thôi Vì anh đã quyết yêu em thì không thể ai thay thế em Tận trong trái tim thiên thần của anh [D] [E7] [A] Duy n hất anh chỉ muốn c ó em trong đời an h.

Video hướng dẫn