highlight chords
				                       
Capo ngăn 2 . Tone B 
 [A]         [C#m] 
A nh chẳng trách em đâu 
        [F#m] 
Khi giả vờ bên anh 
            [D]       [E7]     [A]   
Thiên thần bên nhân gi an thường giấu đi đôi cánh này. 
   [D]        [E7] 
Vì a nh quá đỗi ngu n gơ 
  [C#m]        [F#m] 
Còn em quá đỗi ngây th ơ 
   [D]     [E7]         [A] 
Làm s ao có thể đ ẻ em tổn hại vì anh . 


 

           
Đôi bàn tay nhỏ nhoi 
              
Nhưng đầy tình yêu thương 
                       
Em làm anh yên vui qua biết bao đêm gió mưa. 
 

            
Dù anh đã biết yêu em 
             
Mà sao chẳng nói nên câu 
    [D]              [E7]  
Nhưng a nh sẽ nói em đã cho anh niềm tin. 
 

   
ĐK: 
 [A]     [E7]        [C#m]      [F#m] 
V ì anh đã qu yết yêu em thì kh ông thể cách c hia 
    [D]        [A]        [D]      [E7]   
Người là giấc mơ thiên thần của anh duy nhất chỉ có e m thôi 
 

                           
Vì anh đã quyết yêu em thì không thể ai thay thế em 
                    
Tận trong trái tim thiên thần của anh 
   [D]         [E7]        [A] 
Duy n hất anh chỉ muốn c ó em trong đời an h. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tôi đã yêu một thiên thần

				                       
Capo ngăn 2 . Tone B 
 [A]         [C#m] 
A nh chẳng trách em đâu 
        [F#m] 
Khi giả vờ bên anh 
            [D]       [E7]     [A]   
Thiên thần bên nhân gi an thường giấu đi đôi cánh này. 
   [D]        [E7] 
Vì a nh quá đỗi ngu n gơ 
  [C#m]        [F#m] 
Còn em quá đỗi ngây th ơ 
   [D]     [E7]         [A] 
Làm s ao có thể đ ẻ em tổn hại vì anh . 


 

           
Đôi bàn tay nhỏ nhoi 
              
Nhưng đầy tình yêu thương 
                       
Em làm anh yên vui qua biết bao đêm gió mưa. 
 

            
Dù anh đã biết yêu em 
             
Mà sao chẳng nói nên câu 
    [D]              [E7]  
Nhưng a nh sẽ nói em đã cho anh niềm tin. 
 

   
ĐK: 
 [A]     [E7]        [C#m]      [F#m] 
V ì anh đã qu yết yêu em thì kh ông thể cách c hia 
    [D]        [A]        [D]      [E7]   
Người là giấc mơ thiên thần của anh duy nhất chỉ có e m thôi 
 

                           
Vì anh đã quyết yêu em thì không thể ai thay thế em 
                    
Tận trong trái tim thiên thần của anh 
   [D]         [E7]        [A] 
Duy n hất anh chỉ muốn c ó em trong đời an h. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com