Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tôi không có gì trong thế gian này

Cuộn trang

Verse: 
[C]Tôi không có gì trong thế [F]gian này, mà chỉ [G]có một mình Giê- [C]xu. 
Khi cơn [C]gió lùa đi hết [F]mọi điều, Ngài vẫn [G]sống trong tim tôi [Am]hoài. 
[C]Tôi không có gì dâng hiến [F]cho Ngài, ngoài bao [G]đau thương và mất [C]mát 
Tôi gom [C]hết những mảnh vỡ [F]cuộc đời và đặt [G]hết dười chân Giê- [Am]xu. 
 
Chorus: 
Tôi chỉ [F]có Giê-xu mà [C]thôi, nhưng trong [F]Ngài tôi nhận [G]được tất [C]cả 
Mọi châu [F]báu quí giá trần [C]gian này, sao so [F]được Giê-xu Chúa [G]tôi. 
Tôi chỉ [F]có một cuộc sống [C]này, với tất [F]cả tình [G]yêu mê [C]say. 
Nguyện dâng [F]hết lên cho Giê- [C]xu, để được [F]bên Chúa [G]suốt đêm [C]ngày