1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tôi không muốn nói lời từ biệt (I really don’t wanna say goodbye)

Cuộn trang

ĐK: Ước mong [F] rằng mình mãi gần [Gm] nhau Phút giây đêm [Bb] này em nhé đừng [F] quên Giữ cho nhau trọn tình mãi đẹp [Gm] tươi Nếu mai xa [Bb] rồi đừng quên người [A] hỡi [Dm][C]-[Dm][C]-[Dm][C]-[Dm][C] 1. Ta dìu [Dm] nhau về trong bến mơ Trao niềm ái ân trọn đêm [C] nay Dưới trăng [Gm] thanh kề vai bên [Dm] nhau Ước mong thời [C] gian đừng trôi [F] mau ĐK: Ước mong [F] rằng mình mãi gần [Gm] nhau Phút giây đêm [Bb] này em nhé đừng [F] quên Giữ cho nhau trọn tình mãi đẹp [Gm] tươi Nếu mai xa [Bb] rồi đừng quên người [A] hỡi Tình mình còn mãi trong [Dm] tim oh oh 2. Mai rời [Dm] xa lòng thêm vấn vương Mai rời xa nhớ gì không [C] em? Vắng xa [Gm] em còn trong trong [Dm] anh Với bao niềm [C] cô đơn ở trong [F] tim ĐK: Ước mong [F] rằng mình mãi gần [Gm] nhau Phút giây đêm [Bb] này em nhé đừng [F] quên Giữ cho nhau trọn tình mãi đẹp [Gm] tươi Nếu mai xa [Bb] rồi đừng quên người [A] hỡi Tình mình còn mãi trong [Dm] tim oh oh [Dm][C]-[Dm][C]-[Dm][C]-[Dm][C] 1. Let’s [Dm] enjoy the summer night On the beach you’re by my [C] side In the [Gm] moonlight that give all your [Dm] kiss Wishing the [C] song will never gone [F] by ĐK: I really [F] don’t wanna say good-[Gm] bye I really [Bb] don’t wanna say good-[F] bye I really don’t wanna say good-[Gm] bye I really [Bb] don’t wanna say good-[A] bye How can I let you [Dm] go oh oh let you go tomorrow Let you stay away from [C] me I wanna [Gm] keep you close to [Dm] me Until the [C] end of [F] time

Video hướng dẫn