1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tôi sẽ đưa em về

Cuộn trang

Tôi sẽ đưa em [G] về, về [C] miền đất thân [G] yêu Về kiếp sống cô [C] liêu, tình thương không còn [D7] thiếu [G] Tôi sẽ đưa em về, miền [C] quê hương êm [G] ấm Miền sông sâu xanh [C] thắm, cùng soi đêm trăng [D7] mềm. Tôi sẽ đưa em [G] về, miền hoa thơm cỏ [D7] biếc Chiều hôn trên làn [G] tóc, mùa thu in màu [Am] mắt Tôi sẽ đưa em [D7] về [G] tôi sẽ đưa em về Mà [D7] không lo thiếu tình [G] yêu. Bao [G] nhiêu câu thơ đợi [Em] nguồn [G] Bao nhiêu duyên mơ vừa tròn Đàn nâng niu đôi gót [C] mềm thời [D7] gian Từng qua đây bao tháng năm. [G] Tôi sẽ đưa em về, đường không xa vạn [D7] lý Cùng quê hương nhỏ [G] bé, đừng lo không vừa [Am] ý Tôi sẽ đưa em [D7] về [G] Tôi sẽ đưa em về Mà [D7] không lo thiếu tình [G] yêu.

Video hướng dẫn