1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tôi viết tên anh

Cuộn trang

[Dm] Tôi viết tên an h trên lá trên hoa [Gm] Tôi viết tên anh trong trái tim tôi. [Bb] [A7] Tôi viết tên an h trên đá, trên vôi . [Dm] Tôi viết tên anh ngập nẻo đường đi ngàn l ối. Tôi viết tên anh trên gấm, trên nhung. Tôi viết tên anh trên trán, trên tay. Tôi viết tên anh trong gió, trong mây. Tôi viết tên anh vào lòng biển lớn sông dài. [Bb] [Gm] Anh, lớp trai ngày nay đắp xây ngày mai. [Bb] [Dm] [Bb] [Dm] Đem tự do cho ngư ời ma ng niềm vui cho đời. [Dm] [Em] Anh, nơi biên thùy xa Vắng muôn màu hoa. [Dm] K hông hề nao núng lòng Oai hùng nơi chiến trường. Tôi nhớ tên anh khi gió khi mưa. Tôi nhớ tên anh khi nắng lưa thưa. Tôi nhớ tên anh qua ánh trăng thanh . Khi tiếng tơ ngân vào lòng thời gian màu tím . Tôi nhớ tên anh như nhớ tương lai. Tôi nhớ tên anh như nhớ trông ai. Tôi nhớ tên anh muôn kiếp không phai. Tôi chắc trong tôi đời đời còn nhớ nhung hoài. Anh, lớp trai ngày nay Đắp xây ngày mai. Đem tự do cho người Mang niềm vui cho đời. Anh, nơi biên thùy xa Vắng muôn màu hoa . Không hề nao núng lòng Oai hùng nơi chiến trường. Tôi nhớ tên anh khi gió khi mưa. Tôi nhớ tên anh khi nắng lưa thưa. Tôi nhớ tên anh qua ánh trăng thanh. Khi tiếng tơ ngân vào lòng thời gian màu tím. Tôi nhớ tên anh như nhớ tương lai. Tôi nhớ tên anh như nhớ trông ai. Tôi nhớ tên anh muôn kiếp không phai. Tôi chắc trong tôi đời đời còn nhớ nhung hoài.

Video hướng dẫn