highlight chords
				                                     
Tôi xa Hà Nội năm lên mười tám khi vừa biết yêu 
                              
Bao nhiêu mộng đẹp yêu đương thành khói tan theo mây chiều 
                  
Hà Nội ơi! Nào biết ra sao bây giờ 
                           
Ai đứng trông ai ven hồ khua nước trong như ngày xưa 
                         
Tôi xa Hà Nội năm em mười sáu xuân tròn đắm say 
                            
Ðôi tay ngọc ngà dương gian, tình ái em đong thật đầy 
                                 
Bạn lòng ơi! Ngày ấy tôi mang cây đàn quen sống ca vui bên nàng 
             
Nay khóc tơ duyên lìa tan 
 

                
Giờ đây biết ngày nào gặp nhau 
                       
Biết tìm về nơi đâu ân ái trao nàng mấy câu 
                                        
Thăng Long ơi! Năm tháng vẫn trôi giữa giòng đời ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi 
               
Hồ Gươm xưa vẫn chưa phai mờ 
                         
Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui 
                     
Nhưng riêng một người tâm tư sầu vắng đi 
        
trong bùi ngùi 
                    
Sài Gòn ơi! Mộng với tay cao hơn trời 
                        
Tôi hái hoa tiên cho đời để ước mơ nên đẹp đôi 
 

                         
Tôi xa Hà Nội năm lên mười tám khi vừa biết yêu 
                              
Bao nhiêu mộng đẹp yêu đương thành khói tan theo mây chiều 
                  
Hà Nội ơi! Nào biết ra sao bây giờ 
                           
Ai đứng trông ai ven hồ khua nước trong như ngày xưa 
                         
Tôi xa Hà Nội năm em mười sáu xuân tròn đắm say 
                            
Ðôi tay ngọc ngà dương gian, tình ái em đong thật đầy 
                                 
Bạn lòng ơi! Ngày ấy tôi mang cây đàn quen sống ca vui bên nàng 
              
Nay khóc tơ duyên lìa tan 
 

                
Giờ đây biết ngày nào gặp nhau 
                       
Biết tìm về nơi đâu ân ái trao nàng mấy câu 
                                        
Thăng Long ơi! Năm tháng vẫn trôi giữa giòng đời ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi 
               
Hồ Gươm xưa vẫn chưa phai mờ 
                         
Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui 
                     
Nhưng riêng một người tâm tư sầu vắng đi 
        
trong bùi ngùi 
                    
Sài Gòn ơi! Mộng với tay cao hơn trời 
                       
Tôi hái hoa tiên cho đời để ước mơ nên đẹp đôi 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tôi xa Hà Nội

				                                     
Tôi xa Hà Nội năm lên mười tám khi vừa biết yêu 
                              
Bao nhiêu mộng đẹp yêu đương thành khói tan theo mây chiều 
                  
Hà Nội ơi! Nào biết ra sao bây giờ 
                           
Ai đứng trông ai ven hồ khua nước trong như ngày xưa 
                         
Tôi xa Hà Nội năm em mười sáu xuân tròn đắm say 
                            
Ðôi tay ngọc ngà dương gian, tình ái em đong thật đầy 
                                 
Bạn lòng ơi! Ngày ấy tôi mang cây đàn quen sống ca vui bên nàng 
             
Nay khóc tơ duyên lìa tan 
 

                
Giờ đây biết ngày nào gặp nhau 
                       
Biết tìm về nơi đâu ân ái trao nàng mấy câu 
                                        
Thăng Long ơi! Năm tháng vẫn trôi giữa giòng đời ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi 
               
Hồ Gươm xưa vẫn chưa phai mờ 
                         
Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui 
                     
Nhưng riêng một người tâm tư sầu vắng đi 
        
trong bùi ngùi 
                    
Sài Gòn ơi! Mộng với tay cao hơn trời 
                        
Tôi hái hoa tiên cho đời để ước mơ nên đẹp đôi 
 

                         
Tôi xa Hà Nội năm lên mười tám khi vừa biết yêu 
                              
Bao nhiêu mộng đẹp yêu đương thành khói tan theo mây chiều 
                  
Hà Nội ơi! Nào biết ra sao bây giờ 
                           
Ai đứng trông ai ven hồ khua nước trong như ngày xưa 
                         
Tôi xa Hà Nội năm em mười sáu xuân tròn đắm say 
                            
Ðôi tay ngọc ngà dương gian, tình ái em đong thật đầy 
                                 
Bạn lòng ơi! Ngày ấy tôi mang cây đàn quen sống ca vui bên nàng 
              
Nay khóc tơ duyên lìa tan 
 

                
Giờ đây biết ngày nào gặp nhau 
                       
Biết tìm về nơi đâu ân ái trao nàng mấy câu 
                                        
Thăng Long ơi! Năm tháng vẫn trôi giữa giòng đời ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi 
               
Hồ Gươm xưa vẫn chưa phai mờ 
                         
Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui 
                     
Nhưng riêng một người tâm tư sầu vắng đi 
        
trong bùi ngùi 
                    
Sài Gòn ơi! Mộng với tay cao hơn trời 
                       
Tôi hái hoa tiên cho đời để ước mơ nên đẹp đôi 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com