1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tôi yêu em nghiệt ngã

Cuộn trang

1. Ðằng sau mỗi cuộc [Am] tình, và bao nỗi đam [E7] mê Là cơn đau ê [Dm] chề, là ăn năn và nước [C] mắt Tôi yêu em yêu mòn [Am] mỏi, tôi yêu [Dm] em yêu cằn [G] cỗi Tôi yêu [F] em, tôi yêu [E] em, yêu héo [E7] hon Ðằng sau những ngọt [Dm] ngào, và lấp lánh cuộc tình [F] yêu Là bao nhiêu buổi [G] chiều. đầy thương đau và cay [C] đắng Tôi yêu em yêu vội [Am] vã, tôi yêu [Dm] em yêu tả [G] tơi Tôi yêu [F] em, tôi [E7] yêu em, yêu rã [Am] rời ĐK: [Dm] Em đan chiếc thòng [Am] lọng Bằng tình em băng [F] giá Bằng nụ [Dm] hôn nghe như cơn [E] gió Bằng vòng [E7] tay đêm đêm vẫn cứ ơ [Am] hờ 2. Tình dẫu có [Am] đoạ đày, tình tôi vẫn mênh [E7] mông Tình yêu cuối [cuộc Dm] đời vì quanh tôi là hư [C] không Tôi yêu em yêu nghiệt [Am] ngã tôi [Dm] yêu em yêu vật [G] vã Tôi [F] yêu em, tôi [E] yêu em, yêu xót [E7] xa Ðằng sau chiếc thòng [Dm] lọng dù chênh vênh một vực [F] sâu Tình tôi vẫn tuyệt [G] vời mặc tình em đầy gian [C] dối Tôi yêu em yêu hờn [Am] căm tôi [Dm] yêu em yêu giận [G] dỗi Tôi yêu [F] em, tôi yêu [E7] em, yêu suốt [Am] đời

Video hướng dẫn