highlight chords
				                         
Turn off your mind, relax 
           
and float down stream 
        
It is not dying 
        
It is not dying 
 

           
Lay down all thought 
           
Surrender to the void 
       
It is shining 
       
It is shining 
 

         
That you may see 
           
The meaning of within 
      
It is being 
      
It is being 
 

         
That love is all 
           
And love is everyone 
       
It is knowing 
       
It is knowing 
 

            
That ignorance and hate 
          
May mourn the dead 
        
It is believing 
        
It is believing 
 

         
But listen to the 
           
color of your dreams 
         
It is not living 
         
It is not living 
 

         
Or play the game 
           
existence to the end 
         
Of the beginning 
         
Of the beginning 
         
Of the beginning 
         
Of the beginning 
         
Of the beginning 
         
Of the beginning 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tomorrow never knows - The Beatles

				                         
Turn off your mind, relax 
           
and float down stream 
        
It is not dying 
        
It is not dying 
 

           
Lay down all thought 
           
Surrender to the void 
       
It is shining 
       
It is shining 
 

         
That you may see 
           
The meaning of within 
      
It is being 
      
It is being 
 

         
That love is all 
           
And love is everyone 
       
It is knowing 
       
It is knowing 
 

            
That ignorance and hate 
          
May mourn the dead 
        
It is believing 
        
It is believing 
 

         
But listen to the 
           
color of your dreams 
         
It is not living 
         
It is not living 
 

         
Or play the game 
           
existence to the end 
         
Of the beginning 
         
Of the beginning 
         
Of the beginning 
         
Of the beginning 
         
Of the beginning 
         
Of the beginning 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com