highlight chords
				                       
[Bm] [D] [Em] [G] [F#] x2 
   [Bm]        [D]      [Em]       [G] [F#] 
You know I"m not one to break promises - 
   [Bm]       [D]           [Em]       [G] [F#] 
I don"t want to hurt you but I need to breathe - 
   [Bm]           [D]          [Em]      [G] [F#] 
At the end of it all, you"re still my best friend - 
   [Bm]          [D]           [Em]       [G] [F#] 
But there"s something inside that I need to release - 
 [Bm]             [D]      
Which way is right, which way is wrong 
 [Em]         [G]    [F#]   
How do I say that I need to move on 
   [Bm]     [D]        [Em]     [G] [F#]
You know we have is separate way - 
 

            
Chorus   chơi disco 
    [Bm]       [D]         [Em]       [G] [F#] 
And it feels like I am just too close to love you - 
 [Bm]         [D]      [Em]        [G] [F#] 
There ain"t nothing I can really say - 
[Bm]          [D]        [Em]  
I can"t lie no more, I can"t hide no more 
[G]         [F#]   
Got to be true to myself 
    [Bm]       [D]         [Em]         
And it feels like I am just too close to love you    - 
 [G]        [F#] 
So I"ll be on my way 
 

              
[Bm]  [D]  [Em]  [G] [F#] x2 
                      
You"ve given me more than I can return 
                      
Yet there oh so much that you deserve 
                
Nothing to say, nothing to do, 
        
Nothing to give 
             
I must leave without you 
                   
You know we have is separate way 
 

                         
And it feels like I am just too close to love you 
                   
There ain"t nothing I can really say 
                     
I can"t lie no more, I can"t hide no more 
             
Got to be true to myself 
                         
And it feels like I am just too close to love you 
 

                         
And it feels like I am just too close to love you 
                     
There ain"t nothing that I can really say 
                     
I can"t lie no more, I can"t hide no more 
             
Got to be true to myself 
                         
And it feels like I am just too close to love you 
           
So I"ll be on my way 
 

           
So I"ll be on my way 
           
So I"ll be on my way 
                                       
CHÚ Ý : bài này chơi hơi khó về nhịp 1 chút các bạn chơi theo điệu Bossanova 
             
mà anh Hiển đã dạy ở đây 
                              
http://hocdan.com/lession/660/vai-lan-don-dua-ha-anh-tuan 
                             
còn nếu có thắc mắc j các bạn ủng hộ mình sẽ làm 1 clip :D 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Too Close - Alex Clare

				                       
[Bm] [D] [Em] [G] [F#] x2 
   [Bm]        [D]      [Em]       [G] [F#] 
You know I"m not one to break promises - 
   [Bm]       [D]           [Em]       [G] [F#] 
I don"t want to hurt you but I need to breathe - 
   [Bm]           [D]          [Em]      [G] [F#] 
At the end of it all, you"re still my best friend - 
   [Bm]          [D]           [Em]       [G] [F#] 
But there"s something inside that I need to release - 
 [Bm]             [D]      
Which way is right, which way is wrong 
 [Em]         [G]    [F#]   
How do I say that I need to move on 
   [Bm]     [D]        [Em]     [G] [F#]
You know we have is separate way - 
 

            
Chorus   chơi disco 
    [Bm]       [D]         [Em]       [G] [F#] 
And it feels like I am just too close to love you - 
 [Bm]         [D]      [Em]        [G] [F#] 
There ain"t nothing I can really say - 
[Bm]          [D]        [Em]  
I can"t lie no more, I can"t hide no more 
[G]         [F#]   
Got to be true to myself 
    [Bm]       [D]         [Em]         
And it feels like I am just too close to love you    - 
 [G]        [F#] 
So I"ll be on my way 
 

              
[Bm]  [D]  [Em]  [G] [F#] x2 
                      
You"ve given me more than I can return 
                      
Yet there oh so much that you deserve 
                
Nothing to say, nothing to do, 
        
Nothing to give 
             
I must leave without you 
                   
You know we have is separate way 
 

                         
And it feels like I am just too close to love you 
                   
There ain"t nothing I can really say 
                     
I can"t lie no more, I can"t hide no more 
             
Got to be true to myself 
                         
And it feels like I am just too close to love you 
 

                         
And it feels like I am just too close to love you 
                     
There ain"t nothing that I can really say 
                     
I can"t lie no more, I can"t hide no more 
             
Got to be true to myself 
                         
And it feels like I am just too close to love you 
           
So I"ll be on my way 
 

           
So I"ll be on my way 
           
So I"ll be on my way 
                                       
CHÚ Ý : bài này chơi hơi khó về nhịp 1 chút các bạn chơi theo điệu Bossanova 
             
mà anh Hiển đã dạy ở đây 
                              
http://hocdan.com/lession/660/vai-lan-don-dua-ha-anh-tuan 
                             
còn nếu có thắc mắc j các bạn ủng hộ mình sẽ làm 1 clip :D 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com