1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Too Close - Alex Clare

Cuộn trang

[Bm] [D] [Em] [G] [F#] x2 [Bm] [D] [Em] [G] [F#] You know I"m not one to break promises - [Bm] [D] [Em] [G] [F#] I don"t want to hurt you but I need to breathe - [Bm] [D] [Em] [G] [F#] At the end of it all, you"re still my best friend - [Bm] [D] [Em] [G] [F#] But there"s something inside that I need to release - [Bm] [D] Which way is right, which way is wrong [Em] [G] [F#] How do I say that I need to move on [Bm] [D] [Em] [G] [F#] You know we have is separate way - Chorus chơi disco [Bm] [D] [Em] [G] [F#] And it feels like I am just too close to love you - [Bm] [D] [Em] [G] [F#] There ain"t nothing I can really say - [Bm] [D] [Em] I can"t lie no more, I can"t hide no more [G] [F#] Got to be true to myself [Bm] [D] [Em] And it feels like I am just too close to love you - [G] [F#] So I"ll be on my way [Bm] [D] [Em] [G] [F#] x2 You"ve given me more than I can return Yet there oh so much that you deserve Nothing to say, nothing to do, Nothing to give I must leave without you You know we have is separate way And it feels like I am just too close to love you There ain"t nothing I can really say I can"t lie no more, I can"t hide no more Got to be true to myself And it feels like I am just too close to love you And it feels like I am just too close to love you There ain"t nothing that I can really say I can"t lie no more, I can"t hide no more Got to be true to myself And it feels like I am just too close to love you So I"ll be on my way So I"ll be on my way So I"ll be on my way CHÚ Ý : bài này chơi hơi khó về nhịp 1 chút các bạn chơi theo điệu Bossanova mà anh Hiển đã dạy ở đây http://hocdan.com/lession/660/vai-lan-don-dua-ha-anh-tuan còn nếu có thắc mắc j các bạn ủng hộ mình sẽ làm 1 clip :D

Video hướng dẫn