1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trách mưa

Cuộn trang

1. [F] Em với mưa chạy [Gm] đua [C] Nhưng mưa chạy nhanh [F] hơn [Am] Mưa xoay xoay chiếc lá [Gm] Xanh [F] rớt đầy trên [C] vai 2. [F] Em cứ thua hoài [Gm] mưa [C] Sao mưa chạy nhanh [F] ghê [Am] Mưa mưa rơi ướt tóc [Gm] em [C] Bắt đền nghe [F] mưa ĐK: [Dm] Mưa rơi [Gm] mãi [C] Đôi chân hờn [F] dỗi [Dm] Con phố [Gm] quen [G] Vui buồn trăm [C] năm 3. [F] Em muốn mưa ngừng [Gm] bay [C] Cho nắng vàng lên [F] đây [Am] Sao mưa ơi vẫn cứ [Gm] rơi [C] Bắt đền nghe [F] mưa

Video hướng dẫn