highlight chords
[C] Hey! Bạn ơi! [G] [Am]
Đường dài xa xôi [G], gặp lại nhau rồi [F] [G] thì cứ vui thôi. [C]
[C] [G] Hey hey! [Am]
Ngại ngùng lời đầu môi, [G]
hãy [F] nở nụ cười, [G] thế thôi. [C]
[C] Bạn tôi [G] nhắc chuyện xưa [Am] [G]
[F] Bạn tôi [G]ơi đừng nhắc chuyện xưa [C]
[C] Chuyện xưa [G] tôi đã quên rồi [Am] [G]
[F] Quên đi để nhớ [G] chuyện hôm nay. [C]
[C] Hey hey hey! Bạn ơi! [G] [Am]
Ngày dài cũng chỉ một ngày [G]
[F] Ta ngồi phút chốc [G] biết khi nao tháng ngày. [C]
[C] Hey hey hey hey! [G] [Am]
Mai đây vẫn [G] chốn ta ngồi
[F] Chén trà điếu thuốc [G] thiếu người anh em. [C]
[C] Sao không [G] giữ chặt môi [Am]
[F] Đời đâu [G] chỉ chuyện xưa [C]
[C] Người đời sao [G]cứ nhắc chuyện xưa? [Am] [G]
[F] Xưa nay [G] cũng vậy thôi. [C]
Ngày xưa [C] [G] quả đất hình tròn [Am] [G]
Ngày nay quả đất [F] [G] vẫn tròn đấy thôi! [C]
Kiếp người [C] [G] xưa cũng như nay[Am] [G]
Cuối đời nằm đất[F] [G], chào đời nằm nôi. [C]
Thương nhau [C] [G] hạt thóc bẻ đôi [Am] [G]
Tính chuyện ngày trước [F] [G] ngày sau làm gì [C]
Con gà [C][G] gáy ò ó o, [Am][G] ngày mai lại đến, [F][G] nay thành ngày xưa. [C]
Bạn ơi! [C][G]
Quả đất màu hồng [Am][G]là chuyện cổ tích [F][G] ngày xửa ngày xưa [C]
Mong sao [C] [G]quả đất vẫn tròn [Am][G]
Vẫn còn nhớ đến [F][G] lại về gọi nhau.[C]
Con gà gáy ò ó o ...
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trái Đất Tròn

Hải Bôt
[C] Hey! Bạn ơi! [G] [Am]
Đường dài xa xôi [G], gặp lại nhau rồi [F] [G] thì cứ vui thôi. [C]
[C] [G] Hey hey! [Am]
Ngại ngùng lời đầu môi, [G]
hãy [F] nở nụ cười, [G] thế thôi. [C]
[C] Bạn tôi [G] nhắc chuyện xưa [Am] [G]
[F] Bạn tôi [G]ơi đừng nhắc chuyện xưa [C]
[C] Chuyện xưa [G] tôi đã quên rồi [Am] [G]
[F] Quên đi để nhớ [G] chuyện hôm nay. [C]
[C] Hey hey hey! Bạn ơi! [G] [Am]
Ngày dài cũng chỉ một ngày [G]
[F] Ta ngồi phút chốc [G] biết khi nao tháng ngày. [C]
[C] Hey hey hey hey! [G] [Am]
Mai đây vẫn [G] chốn ta ngồi
[F] Chén trà điếu thuốc [G] thiếu người anh em. [C]
[C] Sao không [G] giữ chặt môi [Am]
[F] Đời đâu [G] chỉ chuyện xưa [C]
[C] Người đời sao [G]cứ nhắc chuyện xưa? [Am] [G]
[F] Xưa nay [G] cũng vậy thôi. [C]
Ngày xưa [C] [G] quả đất hình tròn [Am] [G]
Ngày nay quả đất [F] [G] vẫn tròn đấy thôi! [C]
Kiếp người [C] [G] xưa cũng như nay[Am] [G]
Cuối đời nằm đất[F] [G], chào đời nằm nôi. [C]
Thương nhau [C] [G] hạt thóc bẻ đôi [Am] [G]
Tính chuyện ngày trước [F] [G] ngày sau làm gì [C]
Con gà [C][G] gáy ò ó o, [Am][G] ngày mai lại đến, [F][G] nay thành ngày xưa. [C]
Bạn ơi! [C][G]
Quả đất màu hồng [Am][G]là chuyện cổ tích [F][G] ngày xửa ngày xưa [C]
Mong sao [C] [G]quả đất vẫn tròn [Am][G]
Vẫn còn nhớ đến [F][G] lại về gọi nhau.[C]
Con gà gáy ò ó o ...

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com