1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tràng chuỗi Mân Côi lời cầu bình an

Phạm Vĩnh Sơn
Nguồn: thanhcavietnam.net