highlight chords
				               
Intro 
     
[Bm][A][E]
     
[Bm][A][E]
 

 [Bm]     [A]              [E]   
Có thấy trăng không em trăng đang rơi xuống kìa. 
  [Bm]      [A]      [E]   
Phố vẫn thế trăng không vui đó thôi, 
  [Bm]     [A]          [E]   
Nỗi nhớ đang vờ quanh tên da anh giá lạnh, 
  [Bm]  [A]  [E]  
Tình yêu vẫn thế. 
 

  [Bm]         [A]         [E]   
Phố xá chân chên chân riêng anh đang rất buồn, 
  [Bm]    [A]      [E]   
Vẫn có đấy như sao đang mất nhau, 
  [Bm]      [A]         [E]   
Muốn nối thêm dài tay anh ôm em rất chặt, 
    [Bm] [A]  [E] 
Đừng xa cách nữa - 
 

        [Bm]       [D]  
Có Khi em là em có khi em thành đêm, 
           [A]       [G]   
Để anh trong bức màn đợi chờ và câm lặng, 
         [Bm]        [D]   
Có khi không còn đông,có khi ta lạc nhau, 
           [A]          [G]   
Mà không ai muốn tìm đường về chỉ xa nhau thêm, 
   [Bm]    [F#m] 
Chỉ xa nhau thêm , 
         [Bm]  
Có Khi tan vì vô tình. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trăng Phố - Tuấn Hưng

				               
Intro 
     
[Bm][A][E]
     
[Bm][A][E]
 

 [Bm]     [A]              [E]   
Có thấy trăng không em trăng đang rơi xuống kìa. 
  [Bm]      [A]      [E]   
Phố vẫn thế trăng không vui đó thôi, 
  [Bm]     [A]          [E]   
Nỗi nhớ đang vờ quanh tên da anh giá lạnh, 
  [Bm]  [A]  [E]  
Tình yêu vẫn thế. 
 

  [Bm]         [A]         [E]   
Phố xá chân chên chân riêng anh đang rất buồn, 
  [Bm]    [A]      [E]   
Vẫn có đấy như sao đang mất nhau, 
  [Bm]      [A]         [E]   
Muốn nối thêm dài tay anh ôm em rất chặt, 
    [Bm] [A]  [E] 
Đừng xa cách nữa - 
 

        [Bm]       [D]  
Có Khi em là em có khi em thành đêm, 
           [A]       [G]   
Để anh trong bức màn đợi chờ và câm lặng, 
         [Bm]        [D]   
Có khi không còn đông,có khi ta lạc nhau, 
           [A]          [G]   
Mà không ai muốn tìm đường về chỉ xa nhau thêm, 
   [Bm]    [F#m] 
Chỉ xa nhau thêm , 
         [Bm]  
Có Khi tan vì vô tình. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com