Trăng Treo Đỉnh Đầu

≣≣
Vầng [E]trăng sáng tròn [F#m]quay
Theo anh đường tải [A]đạn
Vầng [B]trăng khuya là [G#m]bạn
Treo [B]lung linh trên [E]đầu.
 
Trăng [E]theo anh qua [A]cầu
Nước [C#m]trôi trăng dừng [G#m]lại
Còn [C#m]anh thì đi [G#m]mãi
[B]đạn còn trên [E]vai.
 
Vầng [E]trăng xẻ làm [F#m]hai
Chiến [A]trường xa vẫn [G#m]bước
Trăng [B]đã nằm phía [Am]trước
Chờ [B]anh cuối chặng [E]đường.
 
Rừng [E]đêm phủ đầy [G#m]sương
Thấm [E]dần trên lưng [A]áo
Vầng [E]trăng tròn đôn [F#m]hậu
Vẫn [B]sáng soi trên [E]đầu.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)