1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trên sông Cửu Long

Cuộn trang

Chín dòng [Em] sông Chín dòng sông như chín con [A] rồng Ta về [Em] đây trên sóng sâu [A][Em] Áo bà ba, áo bà ba trắng như mây [B7] trời Nụ cười [Em] tươi trên sóng vui Cùng qua sông khi mùa thu [A] tới Màu nắng mới, lòng phơi [Em] phới có ta bên [B7] người Xuôi ngược dòng [Em] sông Cửu Long [B7][Em] Áo trắng [Em] ơi, người [G] đi đã mấy thu [Em] rồi Trên sóng [A] xanh, cứ [Em] ngỡ ai quay [A] về [B7] Vầng trăng [Em] ai xẻ đôi ra thành hai [C] mảnh [A] Nửa chìm đáy [B7] sông, nửa lạc ở đầu [Em] sông áo trắng ơi! [B7][Em]

Video hướng dẫn