highlight chords
Chín dòng [Em] sông 
Chín dòng sông như chín con [A] rồng 
Ta về [Em] đây trên sóng sâu [A][Em]
Áo bà ba, áo bà ba trắng như mây [B7] trời 
Nụ cười [Em] tươi trên sóng vui
Cùng qua sông khi mùa thu [A] tới 
Màu nắng mới, lòng phơi [Em] phới có ta bên [B7] người 
Xuôi ngược dòng [Em] sông Cửu Long [B7][Em]
Áo trắng [Em] ơi, người [G] đi đã mấy thu [Em] rồi 
Trên sóng [A] xanh, cứ [Em] ngỡ ai quay [A] về [B7]
Vầng trăng [Em] ai xẻ đôi ra thành hai [C] mảnh 
[A] Nửa chìm đáy [B7] sông, nửa lạc ở đầu [Em] sông áo trắng ơi! [B7][Em]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trên sông Cửu Long

Vũ Đức
Chín dòng [Em] sông 
Chín dòng sông như chín con [A] rồng 
Ta về [Em] đây trên sóng sâu [A][Em]
Áo bà ba, áo bà ba trắng như mây [B7] trời 
Nụ cười [Em] tươi trên sóng vui
Cùng qua sông khi mùa thu [A] tới 
Màu nắng mới, lòng phơi [Em] phới có ta bên [B7] người 
Xuôi ngược dòng [Em] sông Cửu Long [B7][Em]
Áo trắng [Em] ơi, người [G] đi đã mấy thu [Em] rồi 
Trên sóng [A] xanh, cứ [Em] ngỡ ai quay [A] về [B7]
Vầng trăng [Em] ai xẻ đôi ra thành hai [C] mảnh 
[A] Nửa chìm đáy [B7] sông, nửa lạc ở đầu [Em] sông áo trắng ơi! [B7][Em]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com