1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trị An âm vang mùa xuân

Cuộn trang

1. [Am] Một dòng nước [Dm] trong hát câu chờ [C] mong âm vang [Am] dòng sông Một tình [Dm] nước non thắp trong lòng [G] ai sáng trong lòng [Em] người Lặng nghe [F] gió …[G] reo, nhớ bao ngày [Dm] qua ước mơ dạt [G] dào Lặng nghe [F] nước … [G] reo, cháy trong lòng [Dm] ta ước mơ rực [B] sáng … ờ [E] hờ Dòng điện [Dm] thắp lên sáng trong lòng [G] em sáng trong [C] lòng anh ĐK: Dòng điện âm [Am] vang hàng triệu con tim Dòng điện mênh [Em] mang từng ngàn khói óc Dòng điện mê [F] say gọi [G] ngày tương [Am] lai Dòng điên trong [F] ta gọi đời êm [G] ấm bay [Am] xa Sóng lên mặt [C] hồ bao la tình [G] người. Tình người trong [F] ta tình [G] người bao [Am] la Dòng điện trong [F] ta gọi [G] đời bay [Am] xa 2. Về lại chiến [Dm] khu ghé qua Thường [C] Lan thấy qua [Am] Lạc An Một trời [Dm] nước non tân nương [G] chờ ai sương bay [Em] la đà Dòng điện [F] sáng … [G] lên cháy trong lòng [Dm] ta xoá bao nhọc [G] nhằn Lặng nghe [F] nước … [G] reo, ấm vang mùa [Dm] xuân ước mơ rực [B] sáng … ờ [E] hờ Dòng điện [Dm] thắp lên sáng cho từng [G] đêm sáng cho [C] ngày mai. * Như câu hát [F] mãi ... [G] bay [Am] xa Như ánh sáng [F] cháy ... [G] trong [Am] ta, [F] cháy [G] trong [Am] ta

Video hướng dẫn